Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

91 - 105 з 247 записів
Назва товару Базовий номер
U ложки* 080080
E spoons*  
F cuillers*  
U ломи 080250
E crow bars  
F barres a mine  
U лопати [совки] [ручне знаряддя] 080110
E shovels [hand tools]  
F pelles [outils]  
U лопатки [садові] 080086
E trowels [gardening]  
F deplantoirs  
U льодоруби 080128
E ice picks  
F piolets a glace  
U манікюрні набори 080231
E manicure sets  
F trousses de manucures  
U манікюрні набори електричні 080243
E manicure sets, electric  
F necessaires de manucure electriques  
U мастихіни [лопатки для художників] 080013
E palette knives  
F amassettes  
U мачете 080154
E machetes  
F machettes  
U машинки особисті електричні або неелектричні для стриження волосся 080219
E hair clippers for personal use, electric and non-electric  
F tondeuses pour la coupe des cheveux, electriques et non electriques  
U мечі [шпаги] 080208
E swords  
F epees  
U міліцейські кийки 080130
E bludgeons / police batons / truncheons  
F matraques  
U мітчики [ручні інструменти] 080193
E taps [hand tools]  
F tarauds [outils]  
U молоти [молотки] [ручні інструменти] 080156
E hammers [hand tools]  
F marteaux [outils]  
U молоти ковальські [ручні] 080157
E sledgehammers  
F maillets / masses [maillets]  
91 - 105 з 247 записів