Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

106 - 120 з 247 записів
Назва товару Базовий номер
U молотки каменярські 080158
E masons' hammers  
F massettes [marteaux]  
U мотики [ручні інструменти] 080142
E mattocks  
F hoyaux  
U мотики виноградарські [ручні інструменти] 080234
E ditchers [hand tools]  
F fossoirs [outils]  
U мулярські лопатки 080087
E trowels  
F truelles  
U м'ясорубки [ручні інструменти] 080236
E fleshing knives [hand tools] / meat choppers [hand tools] / mincing knives [hand tools]  
F hache-viande [outils]  
U набори педикюрних інструментів 080106
E pedicure sets  
F trousses de pedicures  
U надфілі 080005
E needle files  
F limes a aiguilles  
U наждачні круги 080226
E emery grinding wheels  
F meules en emeri  
U наждачні напилки 080257
E emery files  
F limes emeri  
U наждачні пилочки для нігтів 080267
E emery boards  
F limes emeri en carton  
U напилки [інструменти] 080227
E files [tools]  
F limes  
U нарізувальні головки [плашки] [для виготовляння різьби [нарізі]] [ручні інструменти] 080066
E dies [hand tools] / screw stocks [hand tools] / screw-thread cutters [hand tools]  
F filieres [outils]  
U насоси [помпи] ручні* 080245
E hand pumps*  
F pompes a main*  
U натягачі для дроту металевого [ручні інструменти] 080263
E metal wire stretchers [hand tools]  
F tendeurs de fils metalliques [outils]  
U натягачі для стрічок металевих [ручні інструменти] 080160
E metal band stretchers [hand tools]  
F tendeurs de bandes metalliques [outils]  
106 - 120 з 247 записів