Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

166 - 180 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U звуковідтворювальна апаратура 090452
E sound reproduction apparatus  
F appareils pour la reproduction du son  
U звукозаписові диски, грамплатівки 090016
E phonograph records / sound recording discs  
F disques acoustiques  
U звукозаписові носії 090111
E sound recording carriers  
F supports d'enregistrements sonores  
U звукозаписові плівки 090231
E sound recording strips  
F films pour l'enregistrement des sons  
U звукозаписувальна апаратура 090451
E sound recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement du son  
U звукопередавальні апарати 090450
E sound transmitting apparatus  
F appareils pour la transmission du son  
U звукопроводи 090015
E acoustic conduits  
F conduits acoustiques  
U з'єднувальні затискачі електричні 090442
E wire connectors [electricity]  
F serre-fils [électricité]  
U з'єднувальні коробки електричні 090145
E junction boxes [electricity]  
F boîtes de connexion / boîtes de jonction [électricité]  
U з'єднувачі [обладдя для обробляння інформації] 090594
E couplers [data processing equipment]  
F coupleurs [équipements de traitement de données]  
U з'єднувачі електричних ліній 090219
E connections for electric lines  
F raccords de lignes électriques  
U з'єднувачі електричні 090220
E connections, electric / couplings, electric  
F accouplements électriques / raccordements électriques  
U з'єднувачі лінійні електричні 090144
E connectors [electricity]  
F connecteurs [électricité] / connexions [électricité]  
U знаки механічні 090234
E mechanical signs  
F enseignes mécaniques  
U знаки світиві 090329
E signs, luminous  
F enseignes lumineuses  
166 - 180 з 651 записів