Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U спостерігальна апаратура електрична 090151
E monitoring apparatus, electric  
F appareils électriques de surveillance  
U спостерігальні прилади 090366
E observation instruments  
F instruments d'observation  
U спускові механізми фотозатворів 090174
E shutter releases [photography]  
F déclencheurs [photographie]  
U стволи пожежні [брандспойти] 090296
E fire hose nozzles  
F lances à incendie  
U стереоскопи 090460
E stereoscopes  
F stéréoscopes  
U стереоскопні апарати 090461
E stereoscopic apparatus  
F appareils stéréoscopiques  
U стрічки для чищення головок записувальних і відтворювальних 090535
E head cleaning tapes [recording]  
F bandes de nettoyage de têtes de lecture  
U стробоскопи 090714
E stroboscopes  
F stroboscopes  
U сульфітометри 090463
E sulfitometers  
F sulfitomètres  
U сумки, призначені для портативних комп'ютерів 090709
E bags adapted for laptops  
F sacoches conçues pour ordinateurs portables  
U супутники на наукові потреби 090437
E satellites for scientific purposes  
F satellites à usage scientifique  
U супутникові навігаційні пристрої 090674
E satellite navigational apparatus  
F appareils de navigation par satellite  
U сушильні апарати для фотографій 090282
E drying apparatus for photographic prints  
F appareils à sécher les épreuves photographiques  
U сферометри 090458
E spherometers  
F sphéromètres  
U схеми друкові [друковані] 090125
E printed circuits  
F circuits imprimés  
U схеми зінтегровані [інтегральні] 090538
E integrated circuits  
F circuits intégrés  
U схеми зінтегровані [інтегральні] безкорпусні 090540
E chips [integrated circuits]  
F puces [circuits intégrés]  
U табель-годинники [часореєструвальні пристрої] 090649
E time clocks [time recording devices]  
F pointeurs [horloges pointeuses]  
U таксометри 090300
E taximeters  
F taximètres  
U тахометри 090465
E tachometers  
F tachomètres / tachymètres  
U телевізори 090468
E television apparatus  
F appareils de télévision  
U телеграфні апарати 090467
E telegraphs [apparatus]  
F télégraphes [appareils]  
U телеграфні друкувальні апарати 090464
E teleprinters / teletypewriters  
F téléscripteurs  
U телеграфні проводи 090469
E telegraph wires  
F fils télégraphiques  
U телескопи 090476
E telescopes  
F longues-vues / télescopes  
U телесуфлери 090472
E teleprompters  
F téléprompteurs  
U телефонні апарати 090423
E telephone apparatus  
F appareils téléphoniques  
U телефонні передавачі 090473
E telephone transmitters  
F transmetteurs téléphoniques  
U телефонні проводи 090572
E telephone wires  
F fils téléphoniques  
U телефонні трубки [слухавки] 090207
E telephone receivers  
F écouteurs téléphoniques  
U температурні індикатори 090477
E temperature indicators  
F indicateurs de température  
U температурні індикаторні наклейки, крім призначених на лікарські [медичні] потреби 090716
E temperature indicator labels, not for medical purposes  
F étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical  
U теодоліти 090479
E theodolites  
F théodolites  
U теплорегулівні пристрої 090116
E heat regulating apparatus  
F appareils de contrôle de chaleur  
U термоелектронні лампи / термоелектронні трубки 090060
E thermionic tubes / thermionic valves  
F tubes thermoïoniques / tubes à cathode chaude  
U термометри, крім лікарських [медичних] 090429
E thermometers, not for medical purposes  
F thermomètres, non à usage médical  
U термостати 090238
E thermostats  
F thermostats  
U термостати до транспортних засобів 090481
E thermostats for vehicles  
F thermostats pour véhicules  
U тиглі [лабораторні] 090170
E crucibles [laboratory] / cupels [laboratory]  
F creusets  
U тискоміри 090409
E pressure measuring apparatus  
F mesureurs de pression  
U тископоказувальні затички до вентилів 090090
E pressure indicator plugs for valves  
F bouchons indicateurs de pression pour valves  
U топографічні [землемірні] інструменти 090055
E surveying instruments  
F instruments d'arpentage / instruments pour levés de plans  
U тоталізатори 090484
E totalizators  
F totalisateurs  
U точні [прецизійні] терези 090489
E precision balances  
F trébuchets [balances]  
U точні вимірювальні прилади 090346
E precision measuring apparatus  
F appareils de mesure de précision  
U транзистори [електроніка] 090624
E transistors [electronic]  
F transistors [électronique]  
U транспондери 090693
E transponders  
F transpondeurs  
U транспортири [вимірювальні інструменти] 090419
E protractors [measuring instruments]  
F rapporteurs [instruments de mesure]  
U трансформатори електричні 090049
E transformers [electricity]  
F transformateurs / transformateurs électriques  
U трансформатори підвищувальні 090706
E step-up transformers  
F survolteurs