Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U альтиметри 090033
E altimeters  
F altimètres  
U амперметри 090036
E ammeters  
F ampèremètres  
U анемометри 090039
E anemometers  
F anémomètres  
U аноди 090043
E anodes  
F anodes  
U анодні батареї 090044
E anode batteries / high tension batteries  
F batteries d'anodes  
U антени 090045
E aerials / antennas  
F antennes  
U антикатоди 090507
E anticathodes  
F anticathodes  
U апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
E apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail  
F appareils de contrôle de l'affranchissement  
U апарати електричні для дистанційного запалювання 090030
E electric apparatus for remote ignition / igniting apparatus, electric, for igniting at a distance  
F dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]  
U апарати і устатковання, крім лікарських [медичних], що виробляють рентгенівське проміння 090420
E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
U апарати лабораторні для ферментації [бродіння] 090253
E apparatus for fermentation [laboratory apparatus]  
F appareils de fermentation [appareils de laboratoire]  
U апаратура для дистанційного керування 090470
E remote control apparatus  
F appareils de téléguidage  
U апаратура, крім лікарської [медичної], для аналізування 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апертометри [оптичні] 090050
E apertometers [optics]  
F apertomètres [optique]  
U ареометри для кислот [ацидометри] акумуляторні 090010
E acidimeters for batteries  
F pèse-acide pour accumulateurs