Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U апарати лабораторні для ферментації [бродіння] 090253
E apparatus for fermentation [laboratory apparatus]  
F appareils de fermentation [appareils de laboratoire]  
U апаратура для дистанційного керування 090470
E remote control apparatus  
F appareils de téléguidage  
U апаратура, крім лікарської [медичної], для аналізування 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апертометри [оптичні] 090050
E apertometers [optics]  
F apertomètres [optique]  
U ареометри для кислот [ацидометри] акумуляторні 090010
E acidimeters for batteries  
F pèse-acide pour accumulateurs  
U астрономічні прилади та інструменти 090384
E apparatus and instruments for astronomy  
F appareils et instruments pour l'astronomie  
U аудіо-, відеоприймачі 090289
E audio- and video-receivers  
F récepteurs [audio, vidéo]  
U аудіовізуальні навчальні засоби 090061
E audiovisual teaching apparatus  
F appareils d'enseignement audiovisuel  
U бакени [буї, маяки] світиві 090513
E beacons, luminous  
F balises lumineuses  
U баласти до освітлювальних пристроїв 090672
E lighting ballasts  
F ballasts pour appareils d'éclairage  
U банки акумуляторів електричних 090008
E accumulator jars / battery jars  
F bacs d'accumulateurs  
U барвильні картриджі незаправлені до принтерів та фотокопіювальних апаратів 090720
E toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers  
F cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs  
U барометри 090079
E barometers  
F baromètres  
U батареї для запалювання 090031
E batteries for lighting  
F batteries d'allumage  
U батареї електричні 090360
E batteries, electric  
F batteries électriques / piles électriques  
U безміни [ваги] 090433
E balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]  
F romaines [balances]  
U бетатрони 090085
E betatrons  
F bêtatrons  
U біноклі 090475
E binoculars  
F jumelles [optique]  
U блоки пам'яті комп'ютера 090342
E computer memory devices  
F mémoires pour ordinateurs  
U бронежилети [жилети непробивні] 090582
E bullet-proof vests (Am.) / bullet-proof waistcoats / bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]  
F gilets pare-balles  
U бусолі / компаси 090523
E directional compasses  
F boussoles  
U ваги 090074
E scales  
F balances  
U ваги мостові, ваги-платформи 090081
E weighbridges  
F bascules [appareils de pesage]  
U важелі звукознімачів до програвачів 090095
E tone arms for record players  
F bras acoustiques pour tourne-disques  
U важки прямовисні 090257
E plumb bobs  
F plombs de fils à plomb