Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U вакуумметри 090302
E vacuum gauges  
F indicateurs de vide / vacuomètres  
U варіометри 090493
E variometers  
F variomètres  
U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U виводи [клеми] [електричні] 090089
E terminals [electricity]  
F bornes [électricité]  
U вилки, розетки штепсельні тощо [електричні з'єднувачі] 090166
E plugs, sockets and other contacts [electric connections] / sockets, plugs and other contacts [electric connections]  
F prises de courant  
U вимикачі електричні 090164
E switches, electric  
F interrupteurs / poires électriques [interrupteurs]  
U вимикачі закриті електричні 090131
E switchboxes [electricity]  
F boîtes à clapets [électricité]  
U вимірювальні давачі 090242
E gauges  
F jauges  
U вимірювальні інструменти 090347
E measuring instruments  
F instruments de mesure  
U вимірювальні прилади 090202
E measuring apparatus  
F mesureurs  
U вимірювальні прилади електричні 090214
E measuring devices, electric  
F appareils électriques de mesure  
U вимірювальні пристрої 090201
E measures  
F mesures  
U випрямлячі струму 090167
E current rectifiers  
F redresseurs de courant  
U високочастотна апаратура 090267
E high-frequency apparatus  
F appareils à haute fréquence  
U відгалужувальні коробки електричні 090094
E branch boxes [electricity]  
F boîtes de branchement [électricité] / boîtes de dérivation [électricité]  
U відеоекрани 090652
E video screens  
F écrans vidéo  
U відеокамери 090630
E camcorders  
F caméras vidéo  
U відеокасети 090650
E video cassettes  
F cassettes vidéo  
U відео-няня [відеопристрої для пильнування за немовлятами] 090722
E video baby monitors  
F dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés  
U відеотелефони 090653
E video telephones  
F visiophones  
U відповідачі телефонні 090629
E answering machines  
F répondeurs téléphoniques  
U візири до фотоапаратів 090392
E viewfinders, photographic  
F viseurs photographiques  
U віскозиметри 090496
E viscosimeters  
F viscosimètres  
U віхи [рейки] [геодезичні інструменти] 090281
E levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]  
F jalons [instruments d'arpentage]  
U вічка оптичні дверні 090312
E peepholes [magnifying lenses] for doors  
F judas optiques pour portes  
U вказівні буї 090583
E marking buoys  
F bouées de repérage  
U вогнегасники / пристрої для гасіння вогню 090041
E fire extinguishers / fire extinguishing apparatus  
F extincteurs  
U волоконні оптичні жильники [кабелі] 090666
E fibre [fiber (Am.)] optic cables  
F câbles à fibres optiques  
U вольтметри 090500
E voltmeters  
F voltmètres  
U вольтододавальні пристрої 090266
E battery chargers  
F chargeurs de piles et batteries  
U вушні затички для водолазів, пірнальників 090401
E ear plugs for divers  
F tampons d'oreilles pour la plongée  
U газоаналізатори 090278
E gas testing instruments  
F appareils pour l'analyse des gaz  
U газометри [вимірювальні інструменти] 090279
E gasometers [measuring instruments]  
F gazomètres [instruments de mesure]  
U газорозрядні трубки електричні, крім світильних 090559
E discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting  
F tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage  
U галенітові кристали [детектори] 090271
E galena crystals [detectors]  
F galènes [détecteurs]  
U гальванічні батареї 090272
E galvanic batteries  
F piles galvaniques  
U гальванічні елементи 090218
E galvanic cells  
F éléments galvaniques  
U гальванометри 090092
E galvanometers  
F galvanomètres  
U гарнітура для телефонів 090688
E hands free kits for phones  
F nécessaires mains libres pour téléphones  
U геліографи 090290
E heliographic apparatus  
F appareils héliographiques  
U геодезичні інструменти та прилади 090280
E surveying apparatus and instruments  
F appareils et instruments géodésiques  
U гирі, важки 090403
E weights  
F poids  
U гігрометри 090292
E hygrometers  
F hygromètres  
U гідрометри 090011
E hydrometers  
F hydromètres  
U голки до програвачів 090462
E needles for record players / styli for record players  
F saphirs de tourne-disques  
U голограми 090291
E holograms  
F hologrammes  
U громовідводи [розрядники грозові] 090381
E lightning arresters / lightning conductors / lightning conductors [rods]  
F parafoudres / paratonnerres  
U грузила до зондів, лотів 090454
E sounding leads  
F plombs de sondes  
U гудки 090522
E buzzers  
F ronfleurs  
U гучномовці 090190
E loudspeakers  
F haut-parleurs