Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U регулятори апаратури для освітлювання сцени 090682
E stage lighting regulators  
F régulateurs d'éclairage de scène  
U регулятори напруги до транспортних засобів 090498
E voltage regulators for vehicles  
F régulateurs de tension pour véhicules  
U регулятори освітлювання електричні 090606
E light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric  
F régulateurs [variateurs] de lumière / variateurs [régulateurs] de lumière  
U регулятори числа обертів до програвачів 090486
E speed regulators for record players  
F régulateurs de vitesse de tourne-disques  
U редуктори [електричні] 090168
E cell switches [electricity] / reducers [electricity]  
F réducteurs [électricité]  
U резистори електричні 090427
E resistances, electric  
F résistances électriques  
U рейсмуси 090490
E marking gauges [joinery]  
F trusquins  
U реле електричні 090222
E relays, electric  
F relais électriques  
U ремінці до стільникових телефонів 090703
E cell phone straps  
F cordonnets pour téléphones mobiles  
U рентгенівські апарати, крім лікарських [медичних] 090425
E X-ray apparatus not for medical purposes  
F appareils à rayons X non à usage médical  
U рентгенівські плівки зекспоновані 090573
E X-ray films, exposed  
F films radiographiques exposés  
U рентгенівські трубки, крім лікарських [медичних] 090421
E X-ray tubes not for medical purposes  
F tubes à rayons X non à usage médical  
U рентгенограми, крім лікарських [медичних] 090625
E X-ray photographs, other than for medical purposes  
F radiographies autres qu'à usage médical  
U реостати 090432
E rheostats  
F rhéostats  
U респіратори для проціджування [фільтрування] повітря 090430
E respirators for filtering air  
F respirateurs pour le filtrage de l'air  
U реторти 090157
E retorts  
F cornues  
U рефрактометри 090250
E refractometers  
F réfractomètres  
U рефрактори 090424
E refractors  
F réfracteurs  
U решітки до пластин електричних акумуляторів 090287
E grids for batteries  
F grilles pour accumulateurs électriques  
U рингтони для мобільних телефонів завантажні 090694
E downloadable ring tones for mobile phones  
F tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles  
U розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок 090076
E demagnetizing apparatus for magnetic tapes  
F appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques  
U розпізнавальні жили електричних проводів 090294
E identification sheaths for electric wires  
F gaines d'identification pour fils électriques  
U розпізнавальні картки магнітні 090529
E identity cards, magnetic  
F cartes magnétiques d'identification  
U розподільчі пульти електричні 090198
E distribution consoles [electricity]  
F pupitres de distribution [électricité]  
U розподільчі шафи електричні 090054
E distribution boxes [electricity]  
F armoires de distribution [électricité]