Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів 090448
E simulators for the steering and control of vehicles  
F simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules  
U тримачі реторт 090158
E retorts' stands  
F dessous de cornues  
U триноги [штативи] до фотоапаратів 090577
E tripods for cameras  
F trépieds pour appareils photographiques  
U тріоди 090705
E triodes  
F triodes  
U трубки Піто 090713
E Pitot tubes  
F tubes de Pitot  
U урометри 090492
E urinometers  
F uromètres  
U файли зображувальні завантажні 090696
E downloadable image files  
F fichiers d'images téléchargeables  
U файли музичні завантажні 090695
E downloadable music files  
F fichiers de musique téléchargeables  
U факсимільні апарати 090600
E facsimile machines  
F télécopieurs  
U фізичні апарати і прилади 090395
E apparatus and instruments for physics  
F appareils et instruments de physique  
U фільтри для ультрафіолетового проміння [фотографія] 090574
E filters for ultraviolet rays, for photography  
F filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie  
U фільтри до протигазів або респіраторів 090263
E filters for respiratory masks  
F filtres pour masques respiratoires  
U флеш-накопичувачі USB 090700
E USB flash drives  
F clés USB  
U флуоресцентні екрани 090208
E fluorescent screens  
F écrans fluorescents  
U фотоапарати 090184
E cameras [photography]  
F appareils photographiques  
U фотоблискавки 090206
E flash-bulbs [photography]  
F flashes [photographie]  
U фотоглянцювачі 090283
E glazing apparatus for photographic prints  
F appareils à glacer les épreuves photographiques  
U фотографічні підставки для стікання 090212
E drainers for use in photography / photographic racks  
F égouttoirs pour travaux photographiques  
U фотоелементи 090531
E photovoltaic cells  
F cellules photovoltaïques  
U фотозатвори 090181
E shutters [photography]  
F obturateurs [photographie]  
U фотозбільшувачі 090021
E enlarging apparatus [photography]  
F appareils pour agrandissements [photographie]  
U фотокопіювальні апарати 090154
E photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]  
F photocopieurs  
U фотолабораторії 090117
E darkrooms [photography]  
F chambres noires [photographie]  
U фотометри 090393
E photometers  
F photomètres  
U фототелеграфні апарати 090394
E phototelegraphy apparatus  
F appareils pour la phototélégraphie