Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

201 - 300 з 706 записів
Назва товару Базовий номер
U звукозаписувальні апарати 090451
E sound recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement du son  
U звукозаписувальні диски 090016
E phonograph records / sound recording discs  
F disques acoustiques  
U звукозаписувальні стрічки 090231
E sound recording strips  
F films pour l'enregistrement des sons  
U звукопередавальні апарати 090450
E sound transmitting apparatus  
F appareils pour la transmission du son  
U звукопроводи 090015
E acoustic conduits  
F conduits acoustiques  
U з'єднувачі [електрика] 090144
E connectors [electricity]  
F connecteurs [électricité] / connexions [électricité]  
U з'єднувачі [обладдя для обробляння інформації] 090594
E couplers [data processing equipment]  
F coupleurs [équipements de traitement de données]  
U з'єднувачі електричних ліній 090219
E connections for electric lines  
F raccords de lignes électriques  
U з'єднувачі електричні 090220
E couplings, electric / connections, electric  
F raccordements électriques / accouplements électriques  
U з'єднувачі проводів [електрика] 090442
E wire connectors [electricity]  
F serre-fils [électricité]  
U знаки механічні 090234
E mechanical signs  
F enseignes mécaniques  
U знаки світиві 090329
E signs, luminous  
F enseignes lumineuses  
U зонди на наукові потреби 090436
E probes for scientific purposes  
F sondes à usage scientifique  
U зондувальні апарати і машини 090453
E sounding apparatus and machines  
F appareils et machines de sondage  
U зумери 090522
E buzzers  
F ronfleurs  
U зчитувачі [обладдя для обробляння інформації] 090620
E readers [data processing equipment]  
F lecteurs [équipements de traitement de données]  
U зчитувачі штрихових кодів 090581
E bar code readers  
F lecteurs de codes à barres  
U ідентифікаційні картки магнітні 090529
E identity cards, magnetic  
F cartes magnétiques d'identification  
U інвертори [електрика] 090310
E inverters [electricity]  
F inverseurs [électricité]  
U індикатори нахилу / інклінометри / клінометри 090299
E slope indicators / clinometers / gradient indicators / inclinometers  
F indicateurs de pente / clinomètres / inclinomètres  
U індикатори тиску 090410
E pressure indicators  
F indicateurs de pression  
U інкубатори для бактерійних культур 090556
E incubators for bacteria culture  
F couveuses pour la culture bactérienne  
U інструменти, що мають окуляри 090332
E instruments containing eyepieces  
F instruments à lunettes  
U інтегральні схеми 090538
E integrated circuits  
F circuits intégrés  
U інтерактивні сенсорні термінали 090766
E interactive touch screen terminals  
F bornes d’affichage interactives à écran tactile  
U інтерфейси для комп'ютерів 090603
E interfaces for computers  
F interfaces [informatique]  
U інфрачервоні детектори 090756
E infrared detectors  
F détecteurs à infrarouges  
U іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води 090311
E ionization apparatus not for the treatment of air or water  
F appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau  
U іскрогасники 090245
E spark-guards  
F pare-étincelles  
U кабелі для стартерів 090647
E starter cables for motors  
F câbles de démarrage pour moteurs  
U кабелі електричні 090215
E cables, electric  
F câbles électriques  
U калібри 090066
E calipers  
F calibres  
U калібрувальні кільця 090040
E calibrating rings  
F anneaux à calibrer  
U калориметри 090743
E calorimeters  
F calorimètres  
U калькулятори кишенькові 090644
E pocket calculators  
F calculatrices de poche  
U капи* 090414
E teeth protectors*  
F protège-dents*  
U капілярні трубки 090109
E capillary tubes  
F tubes capillaires  
U карти пам'яті для відеоігрових автоматів 090727
E memory cards for video game machines  
F cartes mémoire pour machines de jeux vidéo  
U картки з інтегрованими мікросхемами [смарт-картки] 090640
E integrated circuit cards [smart cards] / smart cards [integrated circuit cards]  
F cartes à mémoire ou à microprocesseur  
U картки-ключі кодовані 090725
E encoded key cards  
F cartes-clés codées  
U касети для фотопластин [фотографія] 090309
E carriers for dark plates [photography]  
F intermédiaires [photographie]  
U касети з відеоіграми 090651
E video game cartridges  
F cartouches de jeux vidéo  
U касові апарати 090525
E cash registers  
F caisses enregistreuses  
U катоди 090543
E cathodes  
F cathodes  
U катодні антикорозійні пристрої 090412
E cathodic anti-corrosion apparatus  
F dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille  
U килимки під комп'ютерні мишки 090662
E mouse pads  
F tapis de souris  
U кінематографічні плівки експоновані 090550
E cinematographic film, exposed  
F films cinématographiques exposés  
U кінокамери 090107
E cinematographic cameras  
F caméras [appareils cinématographiques]  
U клеми [електрика] 090089
E terminals [electricity]  
F bornes [électricité]  
U кнопки для дзвоників 090093
E push buttons for bells  
F boutons de sonnerie  
U коаксіальні кабелі 090665
E coaxial cables  
F câbles coaxiaux  
U кодовані магнітні картки 090599
E encoded magnetic cards  
F cartes magnétiques codées  
U колектори електричні 090129
E collectors, electric  
F collecteurs électriques  
U командові свистки для собак 090508
E dog whistles  
F sifflets pour appeler les chiens  
U компакт-диски [аудіодиски, відеодиски] 090587
E compact discs [audio-video]  
F disques compacts [audio-vidéo]  
U компакт-диски [зчитна пам'ять] 090588
E compact discs [read-only memory]  
F disques optiques compacts  
U компаратори 090067
E comparators  
F comparateurs  
U компаси 090523
E directional compasses  
F boussoles  
U компаси морські 090133
E marine compasses  
F compas de marine  
U комп'ютери 090372
E computers  
F ordinateurs  
U комп'ютерне апаратне забезпечення 090732
E computer hardware  
F matériel informatique  
U комп'ютерне ігрове програмне забезпечення 090670
E computer game software  
F logiciels de jeux  
U комп'ютерне програмне забезпечення записане 090591
E computer software, recorded  
F logiciels [programmes enregistrés]  
U комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор 090747
E joysticks for use with computers, other than for video games  
F leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo  
U комп'ютерні клавіатури 090537
E computer keyboards  
F claviers d'ordinateur  
U комп'ютерні периферійні пристрої 090590
E computer peripheral devices  
F périphériques d'ordinateurs  
U комп'ютерні принтери* 090618
E printers for use with computers*  
F imprimantes d'ordinateurs*  
U комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок 090609
E magnetic tape units for computers  
F unités à bande magnétique [informatique]  
U комп'ютерні програми [завантажне програмне забезпечення] 090658
E computer programs [downloadable software]  
F programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]  
U комп'ютерні програми записані 090373
E computer programmes [programs], recorded  
F programmes d'ordinateurs enregistrés  
U комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані 090589
E computer operating programs, recorded  
F programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs  
U комутатори 090132
E commutators  
F commutateurs  
U комутаційні електричні апарати 090163
E electric apparatus for commutation  
F appareils électriques de commutation  
U конденсатори електричні 090140
E condensers [capacitors] / capacitors  
F condensateurs électriques  
U контакти електричні 090148
E contacts, electric  
F contacts électriques  
U контактні лінзи 090554
E contact lenses  
F lentilles de contact / verres de contact  
U контейнери для контактних лінз 090555
E containers for contact lenses  
F étuis pour verres de contact  
U контрольно-вимірювальні прилади для парових котлів 090120
E boiler control instruments  
F instruments de contrôle de chaudières  
U коригувальні лінзи [оптика] 090159
E correcting lenses [optics]  
F verres correcteurs [optique]  
U коробки з'єднання [електрика] 090145
E junction boxes [electricity]  
F boîtes de jonction [électricité] / boîtes de connexion  
U корпуси гучномовців 090087
E cabinets for loudspeakers  
F boîtiers de haut-parleurs  
U корпуси електричних акумуляторів 090009
E battery boxes / accumulator boxes  
F caisses d'accumulateurs  
U косинці для вимірювання 090784
E squares for measuring  
F équerres graduées  
U космографічні інструменти 090161
E cosmographic instruments  
F instruments de cosmographie  
U костюми для захисту від вогню / одяг для захисту від вогню 090288
E clothing for protection against fire / garments for protection against fire  
F habillement pour la protection contre le feu / vêtements pour la protection contre le feu  
U котушки [фотографія] 090233
E spools [photography]  
F enrouleurs [photographie]  
U котушки електричні 090001
E coils, electric  
F bobines électriques  
U котушки індуктивності [електрика] 090304
E inductors [electricity]  
F inducteurs [électricité]  
U крапельнички 090398
E pipettes  
F pipettes  
U крокоміри 090137
E pedometers  
F podomètres [compte-pas] / compte-pas [podomètres]  
U круглі логарифмічні лінійки 090101
E circular slide rules  
F règles à calcul circulaires / disques à calcul  
U куленепробивний одяг 090728
E bullet-proof clothing  
F vêtements pare-balles  
U куленепробивні жилети [бронежилети] 090582
E bullet-proof waistcoats [vests (Am.)] / bullet-proof vests (Am.) / bullet-proof waistcoats  
F gilets pare-balles  
U кутовимірювальні інструменти 090512
E azimuth instruments  
F instruments azimutaux  
U лабораторні лотки 090177
E laboratory trays  
F plateaux de laboratoire  
U лаги [вимірювальні інструменти] 090326
E logs [measuring instruments]  
F lochs  
U лазери, крім призначених на медичні потреби 090323
E lasers, not for medical purposes  
F lasers non à usage médical  
U лактоденсиметри 090316
E lactodensimeters  
F lacto-densimètres  
U лактометри 090317
E lactometers  
F lactomètres / pèse-lait  
U лампи фотолабораторні [фотографія] 090318
E darkroom lamps [photography]  
F lampes pour chambres noires [photographie]  
201 - 300 з 706 записів