Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U далекоміри 090195
E range finders / telemeters  
F télémètres  
U декомпресійні камери 090595
E decompression chambers  
F caissons de décompression  
U денсиметри 090175
E densimeters  
F densimètres  
U денситометри 090532
E densitometers  
F densitomètres  
U детектори 090180
E detectors  
F détecteurs  
U детектори диму 090623
E smoke detectors  
F détecteurs de fumée  
U детектори фальшивих [підроблених] монет 090173
E counterfeit [false] coin detectors / false coin detectors  
F détecteurs de fausse monnaie  
U джукбокси [дисководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів] 090604
E juke boxes for computers  
F changeurs de disques [informatique]  
U дзвоники сполохової сигналізації 090402
E bells [warning devices]  
F sonneries [appareils avertisseurs]  
U дзеркала для контрольно-оглядових робіт 090307
E mirrors for inspecting work  
F miroirs d'inspection pour travaux  
U дзеркала оптичні 090354
E mirrors [optics]  
F miroirs [optique]  
U диктофони 090188
E dictating machines  
F machines à dicter  
U динамометри 090203
E dynamometers  
F dynamomètres  
U дискети 090534
E floppy disks  
F disquettes souples  
U диски магнітні 090533
E disks, magnetic  
F disques magnétiques  
U дисководи до комп'ютерів 090634
E disk drives for computers  
F mécanismes d'entraînement de disques [informatique]  
U дистанційні переривники 090474
E telerupters  
F télérupteurs  
U дистилювальні апарати на наукові потреби 090564
E distillation apparatus for scientific purposes  
F appareils pour la distillation à usage scientifique  
U дифракційні мікроскопи 090189
E diffraction apparatus [microscopy]  
F appareils de diffraction [microscopie]  
U дихальні апарати для підводного плавання 090355
E breathing apparatus for underwater swimming  
F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
U дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання 090431
E breathing apparatus, except for artificial respiration  
F appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle  
U діагностичні апарати нелікарські [немедичні] 090633
E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
U діапроектори [слайдові [прозіркові] проектори] 090186
E slide projectors / transparency projection apparatus  
F appareils de projection de diapositives  
U діафрагми для дослідницької апаратури 090439
E diaphragms for scientific apparatus  
F membranes pour appareils scientifiques  
U діафрагми до фотоапаратів 090562
E diaphragms [photography]  
F diaphragmes [photographie]  
U ДНК-чипи 090684
E DNA chips  
F puces à ADN  
U додавальні машини 090019
E adding machines  
F machines à additionner  
U дозатори [дозувальні пристрої] 090565
E dosage dispensers / dosimeters  
F appareils de dosage / doseurs  
U дорожні знаки світиві або механічні 090516
E road signs, luminous or mechanical  
F bornes routières lumineuses ou mécaniques  
U дорожні конуси [сигнальні] 090715
E traffic cones  
F cônes de signalisation routière  
U дрібні вимірювальні інструменти 090105
E jigs [measuring instruments]  
F gabarits [instruments de mesure]  
U дріт плавкий [топкий] з металевих сплавів [стопів] 090505
E fuse wire / wires of metal alloys [fuse wire]  
F fils en alliages métalliques [fusibles]  
U дросельні навитки [котушки] 090441
E choking coils [impedance]  
F bobines de self  
U духовки [сушильні шафи] лабораторні / печі лабораторні дослідницькі 090568
E furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use  
F fourneaux de laboratoire / fours de laboratoire  
U екрани фотографічні 090211
E screens [photography]  
F écrans [photographie]  
U експонометри 090251
E exposure meters [light meters]  
F exposimètres [posemètres] / posemètres  
U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
E electrified rails for mounting spot lights  
F rails électriques pour le montage de projecteurs  
U електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами 090130
E electric installations for the remote control of industrial operations  
F installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles  
U електричні дверні дзвоники 090566
E electric door bells  
F sonnettes de portes, électriques  
U електричні кабелепроводи [жильникопроводи] 090142
E electricity conduits  
F conduites d'électricité  
U електричні огорожі 090669
E electrified fences  
F clôtures électrifiées  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками 090022
E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами 090447
E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
U електролітичні ванни 090226
E electrolysers  
F électrolyseurs  
U електромагнітні навитки [котушки] 090024
E electromagnetic coils  
F bobines d'électro-aimants  
U електронні видання завантажні 090657
E electronic publications, downloadable  
F publications électroniques téléchargeables  
U електронні етикетки [налички] до товарів 090637
E electronic tags for goods  
F étiquettes électroniques pour marchandises  
U електронні кишенькові перекладачі 090636
E electronic pocket translators  
F traducteurs électroniques de poche  
U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
E electronic pens [visual display units]  
F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
U електронні оповіщальні дошки 090643
E electronic notice boards  
F tableaux d'affichage électroniques