Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U гальванічні елементи 090218
E galvanic cells  
F éléments galvaniques  
U гальванометри 090092
E galvanometers  
F galvanomètres  
U гарнітура для телефонів 090688
E hands-free kits for telephones  
F nécessaires mains libres pour téléphones  
U гарнітури віртуальної реальності 090776
E virtual reality headsets  
F casques de réalité virtuelle  
U геліографи 090290
E heliographic apparatus  
F appareils héliographiques  
U геодезичні інструменти 090055
E surveying instruments  
F instruments d'arpentage / instruments pour levés de plans  
U геодезичні інструменти та прилади 090280
E surveying apparatus and instruments  
F appareils et instruments géodésiques  
U геодезичні мірні ланцюги 090056
E surveying chains  
F chaînes d'arpenteur  
U гирі для важення 090403
E weights  
F poids  
U гігрометри 090292
E hygrometers  
F hygromètres  
U гідрометри 090011
E hydrometers  
F hydromètres  
U голки для компасів 090754
E needles for surveying compasses  
F aiguilles pour boussoles d’arpentage  
U голки для програвачів 090462
E needles for record players / styli for record players  
F saphirs de tourne-disques  
U голограми 090291
E holograms  
F hologrammes  
U градуйований скляний посуд 090285
E measuring glassware / graduated glassware  
F verrerie graduée  
U грузила для зондів, лотів 090454
E sounding leads  
F plombs de sondes  
U гучномовці 090190
E loudspeakers  
F haut-parleurs  
U далекоміри 090195
E range finders / telemeters  
F télémètres  
U декомпресійні камери 090595
E decompression chambers  
F caissons de décompression  
U денсиметри 090175
E densimeters  
F densimètres  
U денситометри 090532
E densitometers  
F densitomètres  
U детектори 090180
E detectors  
F détecteurs  
U детектори диму 090623
E smoke detectors  
F détecteurs de fumée  
U детектори фальшивих монет 090173
E counterfeit [false] coin detectors / false coin detectors  
F détecteurs de fausse monnaie  
U дзвоники [попереджальні пристрої] 090402
E bells [warning devices]  
F sonneries [appareils avertisseurs]  
U дзеркала [оптика] 090354
E mirrors [optics]  
F miroirs [optique]  
U дзеркала для контрольно-оглядових робіт 090307
E mirrors for inspecting work  
F miroirs d'inspection pour travaux  
U диктофони 090188
E dictating machines  
F machines à dicter  
U динамометри 090203
E dynamometers  
F dynamomètres  
U дискети 090534
E floppy disks  
F disquettes souples  
U диски магнітні 090533
E disks, magnetic  
F disques magnétiques  
U дисководи до комп'ютерів 090634
E disk drives for computers  
F mécanismes d'entraînement de disques [informatique]  
U дисководи з автоматичною заміною дисків для комп'ютерів 090604
E juke boxes for computers  
F changeurs de disques [informatique]  
U дистанційні переривники 090474
E telerupters  
F télérupteurs  
U дистиляційні апарати на наукові потреби 090564
E distillation apparatus for scientific purposes  
F appareils pour la distillation à usage scientifique  
U дифракційні апарати [мікроскопія] 090189
E diffraction apparatus [microscopy]  
F appareils de diffraction [microscopie]  
U дихальні апарати для підводного плавання 090355
E breathing apparatus for underwater swimming  
F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
U дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання 090431
E breathing apparatus, except for artificial respiration  
F appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle  
U діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби 090633
E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
U діапозитиви [фотографія] / слайди [фотографія] 090185
E transparencies [photography] / slides [photography]  
F diapositives  
U діапроектори 090186
E slide projectors / transparency projection apparatus  
F appareils de projection de diapositives  
U діафрагми [акустика] 090182
E diaphragms [acoustics]  
F diaphragmes [acoustique]  
U діафрагми [фотографія] 090562
E diaphragms [photography]  
F diaphragmes [photographie]  
U діафрагми для дослідницької апаратури 090439
E diaphragms for scientific apparatus  
F membranes pour appareils scientifiques  
U ДНК-чипи 090684
E DNA chips  
F puces à ADN  
U додавальні машини 090019
E adding machines  
F machines à additionner  
U дозувальні пристрої / дозатори 090565
E dosage dispensers / dosimeters  
F doseurs / appareils de dosage  
U дорожні знаки світиві або механічні 090516
E road signs, luminous or mechanical  
F bornes routières lumineuses ou mécaniques  
U дорожні конуси 090715
E traffic cones  
F cônes de signalisation routière  
U дріт плавкий з металевих сплавів 090505
E fuse wire / wires of metal alloys [fuse wire]  
F fils en alliages métalliques [fusibles]