Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U солеміри 090389
E salinometers  
F pèse-sels  
U соленоїдні вентилі [електромагнітні перемикачі] 090675
E solenoid valves [electromagnetic switches]  
F valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]  
U сонари [гідролокатори] 090179
E sonars  
F sonars  
U сонячні батареї 090557
E solar batteries  
F piles solaires  
U спалахові, блимкі ліхтарі сигнальні 090126
E blinkers [signalling lights] / flashing lights [luminous signals]  
F clignotants [signaux lumineux]  
U спектрографи 090457
E spectrograph apparatus  
F spectrographes  
U спектроскопи 090426
E spectroscopes  
F spectroscopes  
U спиртові поземники [ватерпаси] 090096
E spirit levels  
F niveaux à bulle  
U спиртометри 090027
E alcoholmeters  
F alcoomètres  
U спідометри [покажчики швидкості] 090303
E speed indicators  
F indicateurs de vitesse  
U спостерігальна апаратура електрична 090151
E monitoring apparatus, electric  
F appareils électriques de surveillance  
U спостерігальні прилади 090366
E observation instruments  
F instruments d'observation  
U спускові механізми фотозатворів 090174
E shutter releases [photography]  
F déclencheurs [photographie]  
U стволи пожежні [брандспойти] 090296
E fire hose nozzles  
F lances à incendie  
U стереоскопи 090460
E stereoscopes  
F stéréoscopes