Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U витратоміри 090744
E flowmeters  
F débitmètres  
U відгалужувальні коробки [електрика] 090094
E branch boxes [electricity]  
F boîtes de dérivation [électricité] / boîtes de branchement [électricité]  
U відеоекрани 090652
E video screens  
F écrans vidéo  
U відеокамери 090630
E camcorders  
F caméras vidéo  
U відеокасети 090650
E video cassettes  
F cassettes vidéo  
U відео-няня [відеопристрої для пильнування за немовлятами] 090722
E video baby monitors  
F dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés  
U відеотелефони 090653
E video telephones  
F visiophones  
U візири для фотоапаратів 090392
E viewfinders, photographic  
F viseurs photographiques  
U візирні труби для вогнепальної зброї / оптичні приціли для вогнепальної зброї 090509
E sighting telescopes for firearms / telescopic sights for firearms  
F lunettes de visée pour armes à feu  
U віскозиметри 090496
E viscosimeters  
F viscosimètres  
U вітрові конуси для визначання напрямку вітру 090678
E wind socks for indicating wind direction  
F manches à air [indicateurs de vent]  
U віхи [геодезичні інструменти] / рейки [геодезичні інструменти] 090281
E levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]  
F jalons [instruments d'arpentage]  
U вічка [збільшувальні лінзи] для дверей 090312
E peepholes [magnifying lenses] for doors  
F judas optiques pour portes  
U вказівні буї 090583
E marking buoys  
F bouées de repérage  
U вогнегасники 090041
E fire extinguishers  
F extincteurs  
U водолазні костюми 090162
E diving suits  
F combinaisons de plongée / costumes de plongée / scaphandres  
U водолазні маски 090597
E divers' masks  
F masques de plongée  
U волоконно-оптичні кабелі 090666
E fibre [fiber (Am.)] optic cables  
F câbles à fibres optiques  
U вольтметри 090500
E voltmeters  
F voltmètres  
U вушні затички для водолазів 090401
E ear plugs for divers  
F tampons d'oreilles pour la plongée  
U газоаналізатори 090278
E gas testing instruments  
F appareils pour l'analyse des gaz  
U газометри [вимірювальні інструменти] 090279
E gasometers [measuring instruments]  
F gazomètres [instruments de mesure]  
U газорозрядні трубки електричні, крім призначених для освітлювання 090559
E discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting  
F tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage  
U галенітові кристали [детектори] 090271
E galena crystals [detectors]  
F galènes [détecteurs]  
U гальванічні батареї 090272
E galvanic batteries  
F piles galvaniques