Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U дросельні котушки [імпеданс] 090441
E choking coils [impedance]  
F bobines de self  
U еквалайзери [аудіоапаратура] 090770
E equalizers [audio apparatus] / equalisers [audio apparatus]  
F égaliseurs [appareils audio]  
U екрани [фотографія] 090211
E screens [photography]  
F écrans [photographie]  
U експонометри [вимірювачі освітлення] 090251
E exposure meters [light meters]  
F exposimètres [posemètres] / posemètres  
U електрифіковані огорожі 090669
E electrified fences  
F clôtures électrifiées  
U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
E electrified rails for mounting spot lights  
F rails électriques pour le montage de projecteurs  
U електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами 090130
E electric installations for the remote control of industrial operations  
F installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles  
U електричні адаптери 090730
E electrical adapters  
F adaptateurs électriques  
U електричні дверні дзвоники 090566
E electric door bells  
F sonnettes de portes, électriques  
U електричні кабелепроводи 090142
E electricity conduits  
F conduites d'électricité  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками 090022
E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами 090447
E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
U електролізери 090226
E electrolysers  
F électrolyseurs  
U електромагнітні котушки 090024
E electromagnetic coils  
F bobines d'électro-aimants  
U електронні брелоки для ключів, що є апаратами дистанційного керування 090781
E electronic key fobs being remote control apparatus  
F porte-clés électroniques en tant que télécommandes  
U електронні видання завантажні 090657
E electronic publications, downloadable  
F publications électroniques téléchargeables  
U електронні інтерактивні дошки 090777
E electronic interactive whiteboards  
F tableaux blancs électroniques interactifs  
U електронні кишенькові перекладачі 090636
E electronic pocket translators  
F traducteurs électroniques de poche  
U електронні нашийники для дресирування тварин 090746
E electronic collars to train animals  
F colliers électroniques pour le dressage d'animaux  
U електронні ноти завантажні 090782
E electronic sheet music, downloadable  
F partitions électroniques téléchargeables  
U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
E electronic pens [visual display units]  
F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
U електронні оповіщальні дошки 090643
E electronic notice boards  
F tableaux d'affichage électroniques  
U електронні системи контролю доступу для блокування дверей 090759
E electronic access control systems for interlocking doors  
F systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées  
U електронні та електричні блоки ефектів для музичних інструментів 090768
E electric and electronic effects units for musical instruments  
F dispositifs d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique  
U електронні ярлики для товарів 090637
E electronic tags for goods  
F étiquettes électroniques pour marchandises  
U епідіаскопи 090235
E epidiascopes  
F épidiascopes  
U ергометри 090239
E ergometers  
F ergomètres  
U закодовані ідентифікаційні браслети магнітні 090692
E encoded identification bracelets, magnetic  
F bracelets magnétiques d'identification  
U замки електричні 090443
E locks, electric  
F serrures électriques  
U записники електронні 090628
E electronic agendas  
F agendas électroniques  
U запобіжники від перенапруги 090676
E voltage surge protectors  
F régulateurs contre les surtensions  
U запобіжники плавкі 090269
E fuses  
F fusibles  
U зарядні пристрої для акумуляторних батарей 090266
E battery chargers  
F chargeurs de piles et batteries  
U зарядні пристрої для електричних батарей 090083
E chargers for electric batteries  
F appareils pour la recharge des accumulateurs électriques  
U зарядні пристрої для електронних сигарет 090738
E chargers for electronic cigarettes  
F chargeurs pour cigarettes électroniques  
U зарядні станції для електричних транспортних засобів 090765
E charging stations for electric vehicles  
F bornes de recharge pour véhicules électriques  
U засоби індивідуального захисту у разі нещасних випадків 090004
E protection devices for personal use against accidents  
F dispositifs de protection personnelle contre les accidents  
U захисні засоби від рентгенівських променів, крім призначених на медичні потреби 090422
E protection devices against X-rays, not for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical  
U захисні костюми для пілотів 090070
E protective suits for aviators  
F combinaisons spéciales de protection pour aviateurs  
U захисні маски* 090338
E protective masks*  
F masques de protection*  
U захисні окуляри для спорту 090654
E goggles for sports  
F lunettes de sport  
U захисні плівки для екранів комп'ютерів 090751
E protective films adapted for computer screens  
F films de protection conçus pour écrans d'ordinateur  
U захисні плівки для смартфонів 090775
E protective films adapted for smartphones  
F films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]  
U захисні пристосовання для голови спортивні 090753
E head guards for sports  
F protège-têtes pour le sport  
U захисні пристосовання для рота спортивні 090752
E mouth guards for sports  
F protège-dents pour le sport  
U захисні шоломи 090112
E protective helmets  
F casques de protection  
U захисні шоломи для спорту 090656
E protective helmets for sports  
F casques de protection pour le sport  
U звукові сигнальні пристрої 090014
E acoustic alarms / sound alarms  
F avertisseurs acoustiques  
U звуковідтворювальна апаратура 090452
E sound reproduction apparatus  
F appareils pour la reproduction du son  
U звукозаписові носії 090111
E sound recording carriers  
F supports d'enregistrements sonores