Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U касети з відеоіграми 090651
E video game cartridges  
F cartouches de jeux vidéo  
U касети на фотоплатівки 090309
E carriers for dark plates [photography]  
F intermédiaires [photographie]  
U касетні програвачі [плеєри] 090631
E cassette players  
F lecteurs de cassettes  
U касові апарати 090525
E cash registers  
F caisses enregistreuses  
U катоди 090543
E cathodes  
F cathodes  
U катодні протикорозійні пристрої 090412
E cathodic anti-corrosion apparatus  
F dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille  
U килимки під комп'ютерні мишки 090662
E mouse pads  
F tapis de souris  
U кислотні гідрометри 090387
E acid hydrometers  
F pèse-acide  
U кінематографічні плівки зекспоновані 090550
E cinematographic film, exposed  
F films cinématographiques exposés  
U кінокамери [камери кінознімальні] 090107
E cinematographic cameras  
F caméras [appareils cinématographiques]  
U кнопки до дзвоників 090093
E push buttons for bells  
F boutons de sonnerie  
U коаксіальні жильники [кабелі] 090665
E coaxial cables  
F câbles coaxiaux  
U ковпачки захисні до штепсельних розеток 090667
E covers for electric outlets  
F cache-prise  
U кодовані магнітні картки 090599
E encoded magnetic cards  
F cartes magnétiques codées  
U колектори електричні 090129
E collectors, electric  
F collecteurs électriques  
U командові свистки для собак 090508
E dog whistles  
F sifflets pour appeler les chiens  
U компакт-диски [аудіодиски, відеодиски] 090587
E compact discs [audio-video]  
F disques compacts [audio-vidéo]  
U компакт-диски [зчитна пам'ять] 090588
E compact discs [read-only memory]  
F disques optiques compacts  
U компаратори 090067
E comparators  
F comparateurs  
U компаси морські 090133
E marine compasses  
F compas de marine  
U комп'ютери 090372
E computers  
F ordinateurs  
U комп'ютерне ігрове програмне забезпечення 090670
E computer game software  
F logiciels de jeux  
U комп'ютерні клавіатури 090537
E computer keyboards  
F claviers d'ordinateur  
U комп'ютерні периферійні пристрої 090590
E computer peripheral devices  
F périphériques d'ordinateurs  
U комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок 090609
E magnetic tape units for computers  
F unités à bande magnétique [informatique]  
U комп'ютерні програми [завантажний програмний статок] 090658
E computer programs [downloadable software]  
F programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]  
U комп'ютерні програми записані 090373
E computer programmes [programs], recorded  
F programmes d'ordinateurs enregistrés  
U комп'ютерні програми оперативного обслуговування [записані] 090589
E computer operating programs, recorded  
F programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs  
U комутаційні [перемикальні] електричні апарати 090163
E electric apparatus for commutation  
F appareils électriques de commutation  
U конденсатори електричні 090140
E capacitors / condensers [capacitors]  
F condensateurs électriques  
U контакти електричні 090148
E contacts, electric  
F contacts électriques  
U контактні лінзи 090554
E contact lenses  
F lentilles de contact / verres de contact  
U контрольно-вимірювальні прилади до парових котлів 090120
E boiler control instruments  
F instruments de contrôle de chaudières  
U коригувальні лінзи оптичні 090159
E correcting lenses [optics]  
F verres correcteurs [optique]  
U корпуси гучномовців 090087
E cabinets for loudspeakers  
F boîtiers de haut-parleurs  
U корпуси електричних акумуляторів 090009
E accumulator boxes / battery boxes  
F caisses d'accumulateurs  
U космографічні прилади 090161
E cosmographic instruments  
F instruments de cosmographie  
U костюми для захисту від вогню / одяг для захисту від вогню 090288
E clothing for protection against fire / garments for protection against fire  
F habillement pour la protection contre le feu / vêtements pour la protection contre le feu  
U крапельнички 090398
E pipettes  
F pipettes  
U крокоміри 090137
E pedometers  
F compte-pas [podomètres] / podomètres [compte-pas]  
U кронциркулі, циркулі [вимірювальні інструменти] 090200
E compasses [measuring instruments]  
F compas [instruments de mesure]  
U круглі логарифмічні лінійки 090101
E circular slide rules  
F disques à calcul / règles à calcul circulaires  
U кутовимірювальні інструменти 090512
E azimuth instruments  
F instruments azimutaux  
U лабораторні лотки 090177
E laboratory trays  
F plateaux de laboratoire  
U лаги [вимірювальні інструменти] 090326
E logs [measuring instruments]  
F lochs  
U лазери, крім лікарських [медичних] 090323
E lasers, not for medical purposes  
F lasers non à usage médical  
U лактоденсиметри 090316
E lactodensimeters  
F lacto-densimètres  
U лактометри 090317
E lactometers  
F lactomètres / pèse-lait  
U лампи фотолабораторні 090318
E darkroom lamps [photography]  
F lampes pour chambres noires [photographie]  
U ланцюжки до пенсне 090115
E eyeglass chains / pince-nez chains  
F chaînettes de pince-nez