Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

76 - 90 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U вказівні буї 090583
E marking buoys  
F bouées de repérage  
U вогнегасники / пристрої для гасіння вогню 090041
E fire extinguishers / fire extinguishing apparatus  
F extincteurs  
U волоконні оптичні жильники [кабелі] 090666
E fibre [fiber (Am.)] optic cables  
F câbles à fibres optiques  
U вольтметри 090500
E voltmeters  
F voltmètres  
U вольтододавальні пристрої 090266
E battery chargers  
F chargeurs de piles et batteries  
U вушні затички для водолазів, пірнальників 090401
E ear plugs for divers  
F tampons d'oreilles pour la plongée  
U газоаналізатори 090278
E gas testing instruments  
F appareils pour l'analyse des gaz  
U газометри [вимірювальні інструменти] 090279
E gasometers [measuring instruments]  
F gazomètres [instruments de mesure]  
U газорозрядні трубки електричні, крім світильних 090559
E discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting  
F tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage  
U галенітові кристали [детектори] 090271
E galena crystals [detectors]  
F galènes [détecteurs]  
U гальванічні батареї 090272
E galvanic batteries  
F piles galvaniques  
U гальванічні елементи 090218
E galvanic cells  
F éléments galvaniques  
U гальванометри 090092
E galvanometers  
F galvanomètres  
U гарнітура для телефонів 090688
E hands free kits for phones  
F nécessaires mains libres pour téléphones  
U геліографи 090290
E heliographic apparatus  
F appareils héliographiques  
76 - 90 з 651 записів