Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

251 - 300 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U лептопи [портативні комп'ютери] 090707
E laptop computers  
F ordinateurs portables  
U лінзи до окулярів 090334
E spectacle lenses  
F verres de lunettes  
U лінійки вимірювальні 090284
E rulers [measuring instruments]  
F règles [instruments de mesure]  
U лінійки розкладні 090343
E carpenters' rules  
F réglets [règles à coulisse]  
U ліхтарі фотографічні 090639
E flashlights [photography]  
F ampoules de flash  
U ліхтарі, лампи оптичні 090319
E optical lamps / optical lanterns  
F lampes optiques / lanternes optiques  
U лічильники 090138
E counters / meters  
F compteurs  
U лічильники обертів 090485
E revolution counters  
F compte-tours  
U лічильники пройденої відстані 090194
E apparatus for recording distance / distance recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement des distances  
U лічильники пройденої відстані для транспортних засобів 090232
E kilometer recorders for vehicles / milage recorders for vehicles  
F enregistreurs kilométriques pour véhicules  
U логарифмічні лінійки 090102
E slide-rules  
F règles à calcul  
U лотліні [троси до зондів] 090327
E sounding lines  
F lignes de sondes  
U лупи [оптика] 090328
E magnifying glasses [optics]  
F loupes [optique]  
U магніти 090023
E magnets  
F aimants  
U магніти декоративні 090660
E decorative magnets  
F aimants décoratifs [magnets]  
U магнітні кодувальники 090608
E magnetic encoders  
F encodeurs magnétiques  
U магнітні носії інформації 090607
E magnetic data media  
F supports de données magnétiques  
U магнітні проводи 090256
E magnetic wires  
F fils magnétiques  
U магнітні стрічки 090078
E magnetic tapes  
F bandes [rubans] magnétiques / rubans magnétiques  
U магнітні стрічки для відеозаписування 090495
E videotapes  
F bandes vidéo  
U манекени для аварійних випробувань 090697
E crash test dummies  
F mannequins pour essais de collision  
U манометри 090336
E manometers / pressure gauges  
F manomètres  
U маски для зварювальників 090114
E solderers' helmets  
F masques de soudeurs  
U математичні інструменти 090339
E mathematical instruments  
F instruments mathématiques  
U матеріали для електричних мереж [проводи, кабелі, жильники] 090553
E materials for electricity mains [wires, cables]  
F matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]  
U машини для важення 090080
E weighing machines  
F machines de pesage  
U машини для рахування і сортування грошей 090053
E money counting and sorting machines  
F machines à compter et trier l'argent  
U машини і прилади для випробовування матеріалів 090240
E material testing instruments and machines  
F instruments et machines pour essais de matériaux  
U меблі спеціальні лабораторні 090315
E furniture especially made for laboratories  
F mobilier spécial de laboratoire  
U мегафони 090341
E megaphones  
F mégaphones  
U медіаплеєри портативні 090702
E portable media players  
F baladeurs multimédias  
U мембрани [діафрагми] [акустичні] 090182
E diaphragms [acoustics]  
F diaphragmes [acoustique]  
U металодетектори промислові або військові 090178
E metal detectors for industrial or military purposes  
F détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire  
U метеорологічні інструменти та прилади 090348
E meteorological instruments  
F instruments météorologiques  
U метеорологічні кулі 090075
E meteorological balloons  
F ballons météorologiques  
U метри [вимірювальні інструменти] 090349
E rules [measuring instruments]  
F mètres [instruments de mesure]  
U метри швацькі 090169
E dressmakers' measures  
F mètres de couturières  
U метрономи 090139
E metronomes  
F métronomes  
U механізми до жетонних передоплатних автоматів 090064
E mechanisms for counter-operated apparatus  
F mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton  
U мишки [комп'ютерні периферійні пристрої] 090614
E mouse [computer peripheral]  
F souris [périphérique d’ordinateur]  
U мідний дріт в ізоляції 090558
E copper wire, insulated  
F fils de cuivre isolés  
U мікрометри 090379
E micrometer gauges / micrometers  
F micromètres / palmers  
U мікрометричні гвинти до оптичних приладів та інструментів 090350
E micrometer screws for optical instruments  
F vis micrométriques pour instruments d'optique  
U мікропроцесори 090610
E microprocessors  
F microprocesseurs  
U мікроскопи 090193
E microscopes  
F microscopes  
U мікротоми 090352
E microtomes  
F microtomes  
U мікрофони 090351
E microphones  
F microphones  
U мірні ланцюги [геодезичні] 090056
E surveying chains  
F chaînes d'arpenteur  
U мірні ложки 090641
E measuring spoons  
F cuillers doseuses  
U модеми 090611
E modems  
F modems  
251 - 300 з 651 записів