Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

301 - 350 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U монітори [комп'ютерні програми] 090613
E monitors [computer programs]  
F moniteurs [programmes d'ordinateurs]  
U монітори [комп'ютерні складники] 090612
E monitors [computer hardware]  
F moniteurs [matériel]  
U монтажні пристрої для кіноплівок 090124
E apparatus for editing cinematographic film / editing appliances for cinematographic films  
F dispositifs pour le montage des films cinématographiques  
U мореплавні прилади та інструменти 090356
E nautical apparatus and instruments  
F appareils et instruments nautiques  
U морські глибиноміри 090668
E marine depth finders  
F sondeurs de fonds marins  
U морські прилади сигнальні 090357
E naval signalling apparatus  
F appareils de signalisation navale  
U музичні автомати передоплатні 090062
E coin-operated musical automata [juke boxes] / juke boxes, musical  
F automates à musique à prépaiement  
U мультфільми [мальовані] 090176
E animated cartoons  
F dessins animés  
U муфти з'єднувальні до електричних кабелів [жильників] 090626
E junction sleeves for electric cables  
F manchons de jonction pour câbles électriques  
U навитки [котушки] електричні 090001
E coils, electric  
F bobines électriques  
U навитки [котушки] індуктивності 090304
E inductors [electricity]  
F inducteurs [électricité]  
U навігаційні прилади до транспортних засобів [бортові комп'ютери] 090659
E navigation apparatus for vehicles [on-board computers]  
F appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]  
U навігаційні прилади та інструменти 090358
E navigational instruments  
F instruments pour la navigation  
U навчальна апаратура 090440
E teaching apparatus  
F appareils d'enseignement / appareils scolaires  
U наголовні навушники 090671
E headphones  
F casques à écouteurs  
U назубники боксерські 090414
E teeth protectors  
F protège-dents  
U наколінники для робітників 090605
E knee-pads for workers  
F genouillères pour ouvriers  
U напівпровідники 090539
E semi-conductors  
F semi-conducteurs  
U нарізеві [різьбові] калібри 090466
E screw-tapping gauges  
F jauges de taraudage  
U наснажувальні пристрої для акумуляторів 090083
E chargers for electric batteries  
F appareils pour la recharge des accumulateurs électriques  
U неонові лампи 090330
E neon signs  
F tubes lumineux pour la publicité  
U нитки розпізнавальні до електричних проводів 090293
E identification threads for electric wires  
F fils d'identification pour fils électriques  
U нитколічильники / ткацькі лупи 090136
E thread counters / waling glasses  
F compte-fils  
U нівеліри 090333
E surveyors' levels  
F niveaux à lunettes  
U нівелювальні прилади та інструменти 090363
E levelling instruments  
F instruments de nivellement  
U ноніуси 090494
E verniers  
F verniers  
U носові затискачі для пірнальників та плавців 090655
E nose clips for divers and swimmers  
F pinces nasales pour plongeurs et nageurs  
U ноутбуки [портативні комп'ютери] 090642
E notebook computers  
F ordinateurs blocs-notes  
U об'єктиви [лінзи] [оптика] 090160
E objectives [lenses] [optics]  
F objectifs [optique]  
U об'єктиви для астрофотографування 090059
E lenses for astrophotography  
F objectifs pour l'astrophotographie  
U об'єктиви для макрозйомки 090088
E close-up lenses  
F bonnettes d’approche  
U обмежувачі електричні 090165
E limiters [electricity]  
F limiteurs [électricité]  
U оболонки для електричних кабелів [жильників] 090098
E sheaths for electric cables  
F gaines pour câbles électriques  
U овоскопи 090241
E egg-candlers  
F mire-œufs  
U одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090005
E clothing for protection against accidents, irradiation and fire  
F vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U одяг, призначений для лабораторій 090691
E clothing especially made for laboratories  
F vêtements spéciaux pour laboratoires  
U озонатори 090378
E ozonisers [ozonators]  
F ozoniseurs [ozonisateurs]  
U октанти 090367
E octants  
F octants  
U окуляри [оптичні] 090331
E spectacles [optics]  
F lunettes [optique]  
U окуляри від сонця 090648
E sunglasses  
F lunettes de soleil  
U окуляри оптичних приладів 090134
E eyepieces  
F oculaires  
U омметри 090368
E ohmmeters  
F ohmmètres  
U оправи до окулярів 090359
E spectacle frames  
F châsses de lunettes / châsses [montures] de lunettes / montures [châsses] de lunettes  
U оправи до пенсне 090364
E eyeglass frames / pince-nez mountings  
F montures de pince-nez  
U оптичне скло 090371
E optical glass  
F verre optique  
U оптичні вироби 090335
E optical goods  
F articles de lunetterie  
U оптичні диски 090617
E optical discs  
F disques optiques  
U оптичні зчитувачі знаків 090615
E optical character readers  
F lecteurs optiques  
U оптичні конденсори 090592
E optical condensers  
F condensateurs optiques  
U оптичні лінзи 090324
E optical lenses  
F lentilles optiques  
301 - 350 з 651 записів