Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

121 - 135 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання 090431
E breathing apparatus, except for artificial respiration  
F appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle  
U діагностичні апарати нелікарські [немедичні] 090633
E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
U діапроектори [слайдові [прозіркові] проектори] 090186
E slide projectors / transparency projection apparatus  
F appareils de projection de diapositives  
U діафрагми для дослідницької апаратури 090439
E diaphragms for scientific apparatus  
F membranes pour appareils scientifiques  
U діафрагми до фотоапаратів 090562
E diaphragms [photography]  
F diaphragmes [photographie]  
U ДНК-чипи 090684
E DNA chips  
F puces à ADN  
U додавальні машини 090019
E adding machines  
F machines à additionner  
U дозатори [дозувальні пристрої] 090565
E dosage dispensers / dosimeters  
F appareils de dosage / doseurs  
U дорожні знаки світиві або механічні 090516
E road signs, luminous or mechanical  
F bornes routières lumineuses ou mécaniques  
U дорожні конуси [сигнальні] 090715
E traffic cones  
F cônes de signalisation routière  
U дрібні вимірювальні інструменти 090105
E jigs [measuring instruments]  
F gabarits [instruments de mesure]  
U дріт плавкий [топкий] з металевих сплавів [стопів] 090505
E fuse wire / wires of metal alloys [fuse wire]  
F fils en alliages métalliques [fusibles]  
U дросельні навитки [котушки] 090441
E choking coils [impedance]  
F bobines de self  
U духовки [сушильні шафи] лабораторні / печі лабораторні дослідницькі 090568
E furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use  
F fourneaux de laboratoire / fours de laboratoire  
U екрани фотографічні 090211
E screens [photography]  
F écrans [photographie]  
121 - 135 з 651 записів