Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

401 - 450 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U покажчики рівня бензину 090243
E gasoline gauges / petrol gauges  
F niveaux d'essence  
U покажчики рівня води 090204
E water level indicators  
F indicateurs de niveau d'eau  
U поливальні протипожежні системи 090646
E sprinkler systems for fire protection  
F gicleurs d'incendie  
U поляриметри 090404
E polarimeters  
F polarimètres  
U попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів 090446
E vehicle breakdown warning triangles  
F triangles de signalisation pour véhicules en panne  
U посилювальні лампи електронні 090038
E amplifying tubes / amplifying valves  
F lampes amplificatrices / tubes amplificateurs  
U посилювачі 090037
E amplifiers  
F amplificateurs / appareils pour l'amplification des sons  
U поштові ваги 090325
E letter scales  
F pèse-lettres  
U призми оптичні 090365
E prisms [optics]  
F prismes [optique]  
U прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні 090717
E computer software applications, downloadable  
F applications logicielles informatiques téléchargeables  
U прилади для аналізування повітря 090025
E air analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse de l'air  
U прилади для аналізування харчових продуктів 090029
E food analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse des aliments  
U прилади для вимірювання відстані 090187
E distance measuring apparatus  
F appareils pour la mesure des distances / diastimètres  
U прилади для вимірювання товщини вичиненої шкіри 090171
E appliances for measuring the thickness of leather  
F appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs  
U прилади для вимірювання товщини шкур 090386
E apparatus for measuring the thickness of skins  
F appareils à mesurer l'épaisseur des peaux  
U прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів 090152
E speed checking apparatus for vehicles  
F contrôleurs de vitesse pour véhicules  
U прилади для реєстрування часу 090478
E time recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement de temps  
U прилади і пристрої для важення 090388
E weighing apparatus and instruments  
F appareils et instruments de pesage  
U прилади навігаційні до системи глобального позиціонування 090701
E Global Positioning System [GPS] apparatus  
F appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]  
U прилади, інструменти, що мають окуляри 090332
E instruments containing eyepieces  
F instruments à lunettes  
U принтери до комп'ютерів 090618
E printers for use with computers  
F imprimantes d'ordinateurs  
U прискорювачі частинок 090002
E particle accelerators  
F accélérateurs de particules  
U пристосовання для розмічання низу швейних виробів 090313
E hemline markers  
F arrondisseurs pour la couture  
U пристрої безпеки руху на залізниці 090254
E railway traffic safety appliances  
F appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire  
U пристрої для вимірювання швидкості [фотографія] 090345
E speed measuring apparatus [photography]  
F appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]  
U пристрої для виписування рахунків 090252
E invoicing machines  
F machines à facturer  
U пристрої для відеозаписування 090536
E video recorders  
F magnétoscopes  
U пристрої для записування на магнітну стрічку 090077
E tape recorders  
F enregistreurs à bande magnétique  
U пристрої для змінювання голок програвачів 090503
E apparatus for changing record player needles  
F dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques  
U пристрої для обробляння інформації 090306
E data processing apparatus  
F appareils de traitement de données  
U пристрої для різання плівки 090262
E film cutting apparatus  
F appareils à couper les films  
U пристрої для читання електронних книжок 090718
E electronic book readers  
F liseuses électroniques  
U пробірки 090236
E test tubes  
F éprouvettes  
U провідники електричні 090141
E conductors, electric  
F conducteurs électriques  
U проводи електричні 090255
E wires, electric  
F fils électriques  
U проводка електрична 090216
E ducts [electricity]  
F canalisations électriques  
U програвачі 090192
E record players  
F tourne-disques  
U програвачі [плеєри] компакт-дисків 090632
E compact disc players  
F lecteurs de disques compacts  
U програвачі дисків DVD 090685
E DVD players  
F lecteurs DVD  
U програмний статок комп'ютерів записаний 090591
E computer software, recorded  
F logiciels [programmes enregistrés]  
U проекційні апарати 090411
E projection apparatus  
F appareils de projection  
U проекційні екрани 090209
E projection screens  
F écrans de projection  
U промивальні посудини [фотографія] 090390
E washing trays [photography]  
F bacs de rinçage [photographie]  
U протигази, крім призначених для штучного дихання / респіратори [респіраторні маски], крім призначених для штучного дихання 090113
E respirators, other than for artificial respiration / respiratory masks, other than for artificial respiration  
F masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle  
U протизавадні пристрої електричні 090048
E anti-interference devices [electricity]  
F dispositifs antiparasites [électricité]  
U протизасліпове скло 090046
E anti-glare glasses  
F lunettes antiéblouissantes  
U протизасліпові козирки, щитки 090047
E anti-dazzle shades / anti-glare visors  
F visières antiéblouissantes  
U протикрадіжні запобіжні пристрої електричні 090497
E theft prevention installations, electric  
F installations électriques pour préserver du vol  
U протикрадіжні попереджальні пристрої 090511
E anti-theft warning apparatus  
F avertisseurs contre le vol  
U протипожежні покриви 090638
E fire blankets  
F couvertures coupe-feu  
401 - 450 з 651 записів