Клас 35

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U готування податкових декларацій 350073
E tax preparation  
F etablissement de declarations fiscales  
U демонстрування товарів 350023
E demonstration of goods  
F demonstration de produits  
U довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності 350002
E business inquiries  
F renseignements d'affaires  
U допомога в керуванні підприємницькою діяльністю 350001
E business management assistance  
F aide a la direction des affaires  
U допомога у комерційному або промисловому керуванні 350025
E commercial or industrial management assistance  
F aide a la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide a la direction d'entreprises industrielles ou commerciales  
U дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю 350048
E advisory services for business management  
F services de conseils pour la direction des affaires  
U досліджування щодо підприємницької діяльності 350041
E business research  
F recherches pour affaires  
U економічне прогнозування 350063
E economic forecasting  
F previsions economiques  
U забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів 350119
E providing business information via a web site  
F informations commerciales par le biais de sites web  
U збирання інформації у комп'ютерні бази даних 350080
E compilation of information into computer databases  
F compilation d'informations dans des bases de donnees informatiques  
U збирання статистичних даних 350100
E compilation of statistics  
F etablissement de statistiques  
U інформування щодо підприємницької діяльності 350065
E business information  
F informations d'affaires  
U керування діяльністю артистів-виконавців 350079
E business management of performing artists  
F direction professionnelle des affaires artistiques  
U керування діяльністю вільнонайманих працівників 350115
E business management for freelance service providers  
F portage salarial  
U керування діяльністю готелів 350078
E business management of hotels  
F gerance administrative d'hotels