Клас 35

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U керування діяльністю спортсменів 350105
E business management of sports people  
F gestion d'affaires pour le compte de sportifs  
U керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших 350124
E business management of reimbursement programmes for others / business management of reimbursement programs for others  
F gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers  
U комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів] 350093
E commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]  
F informations et conseils commerciaux aux consommateurs  
U комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших 350096
E commercial administration of the licensing of the goods and services of others  
F administration commerciale de licences de produits et de services de tiers  
U комп'ютеризоване ведення справ 350061
E computerized file management  
F gestion de fichiers informatiques  
U консультування з керування персоналом 350019
E personnel management consultancy  
F services de conseils en gestion de personnel  
U консультування з керування підприємницькою діяльністю 350020
E business management consultancy  
F consultation pour la direction des affaires  
U консультування з організовування підприємницької діяльності 350036
E business organization consultancy  
F conseils en organisation des affaires  
U маркетинг 350106
E marketing  
F marketing / mercatique  
U маркетингові досліджування 350051
E marketing research  
F recherches en marketing  
U машинописні роботи 350022
E typing  
F services de dactylographie  
U надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів 350110
E provision of commercial and business contact information  
F informations en matiere de contacts d’affaires et commerciaux  
U надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг 350120
E provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services  
F mise a disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services  
U написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших 350126
E writing of curriculum vitae for others / writing of resumes for others  
F redaction de curriculum vitae pour des tiers  
U написання рекламних текстів 350099
E writing of publicity texts  
F redaction de textes publicitaires