Клас 35

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи

Назва послуги Базовий номер
U надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів 350119
E providing business information via a web site  
F informations commerciales par le biais de sites web  
U надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів 350110
E provision of commercial and business contact information  
F informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux  
U наймання [орендування] місця на рекламу 350070
E rental of advertising space  
F location d'espaces publicitaires  
U наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя 350013
E office machines and equipment rental*  
F location de machines et d'appareils de bureau*  
U наймання [прокат] рекламних матеріалів 350035
E publicity material rental  
F location de matériel publicitaire  
U наймання [прокат] торговельних автоматів 350089
E rental of vending machines  
F location de distributeurs automatiques  
U наймання [прокат] торговельних стендів 350109
E rental of sales stands  
F location de stands de vente  
U наймання [прокат] фотокопіювальної техніки 350083
E rental of photocopying machines  
F location de photocopieurs  
U наймання рекламного часу на засобах інформування 350087
E rental of advertising time on communication media  
F location de temps publicitaire sur tout moyen de communication  
U написання рекламних текстів 350099
E writing of publicity texts  
F rédaction de textes publicitaires  
U обробляння текстів 350075
E word processing  
F traitement de texte  
U оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
E updating and maintenance of data in computer databases  
F mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques  
U оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів 350027
E updating of advertising material  
F mise à jour de documentation publicitaire  
U оптимізація відвідуваності веб-сайтів 350112
E web site traffic optimisation / web site traffic optimization  
F optimisation du trafic pour des sites web  
U оформляння вітрин 350046
E shop window dressing  
F décoration de vitrines