Клас 35

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U написання сценаріїв на рекламні потреби 350132
E scriptwriting for advertising purposes  
F ecriture de textes pour scenarios a des fins publicitaires  
U обробляння текстів 350075
E word processing  
F traitement de texte  
U оновлювання рекламних матеріалів 350027
E updating of advertising material  
F mise a jour de documentation publicitaire  
U оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
E updating and maintenance of data in computer databases  
F mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de donnees informatiques  
U оптимізація відвідуваності веб-сайтів 350112
E web site traffic optimisation / web site traffic optimization  
F optimisation du trafic pour des sites web  
U організовування виставок на комерційні або рекламні потреби 350064
E organization of exhibitions for commercial or advertising purposes  
F organisation d'expositions a buts commerciaux ou de publicite  
U організовування показів мод на рекламні потреби 350103
E organization of fashion shows for promotional purposes  
F organisation de defiles de mode a des fins promotionnelles  
U організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 350082
E organization of trade fairs for commercial or advertising purposes  
F organisation de foires a buts commerciaux ou de publicite  
U орендування рекламного місця 350070
E rental of advertising space  
F location d'espaces publicitaires  
U оформляння вітрин 350046
E shop window dressing  
F decoration de vitrines  
U оцінювання підприємницької діяльності 350032
E business appraisals  
F estimation en affaires commerciales  
U підбирання персоналу 350068
E personnel recruitment  
F recrutement de personnel  
U поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю 350018
E business management and organization consultancy  
F conseils en organisation et direction des affaires  
U послуги агентств комерційного інформування 350006
E commercial information agency services  
F services d’agences d'informations commerciales  
U послуги агентств працевлаштування 350012
E employment agency services  
F services de bureaux de placement