Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U послуги агентств комерційного інформування 350006
E commercial information agency services  
F services d'agences d'informations commerciales  
U послуги агентств працевлаштування 350012
E employment agency services  
F services de bureaux de placement  
U послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності 350029
E business efficiency expert services  
F services d'expertise en productivité d'entreprise  
U послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності] 350097
E outsourcing services [business assistance]  
F services de sous-traitance [assistance commerciale]  
U послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва 350118
E business project management services for construction projects  
F services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction  
U послуги з конкурентного розвідування ринку 350142
E competitive intelligence services  
F services de veille concurrentielle  
U послуги з корпоративних комунікацій 350157
E corporate communications services  
F services de communication d'entreprise  
U послуги з макетування на рекламні потреби 350101
E layout services for advertising purposes  
F mise en page à des fins publicitaires  
U послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи] 350130
E appointment reminder services [office functions]  
F services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги з обробки даних [офісні роботи] 350173
E data processing services [office functions]  
F services de traitement de données [travaux de bureau]  
U послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів на винос та з доставкою 350177
E online ordering services in the field of restaurant take-out and delivery  
F services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison par des restaurants  
U послуги з огляду преси 350088
E news clipping services  
F services de revues de presse  
U послуги з оптимізації трафіку вебсайтів 350112
E website traffic optimization / website traffic optimisation  
F optimisation du trafic pour sites web  
U послуги з порівнювання цін 350091
E price comparison services  
F services de comparaison de prix  
U послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу 350169
E preparation of business profitability studies  
F préparation d'études de rentabilité des entreprises  
U послуги з розвідування ринку 350143
E market intelligence services  
F services de veille commerciale  
U послуги з фотокопіювання 350009
E photocopying services  
F services de photocopie  
U послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств] 350085
E procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]  
F services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]  
U послуги зі зв'язків із засобами масової інформації 350156
E media relations services  
F services de relations presse  
U послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи] 350129
E appointment scheduling services [office functions]  
F services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги зі створювання та керування списками подарунків 350149
E gift registry services  
F enregistrement de listes de cadeaux  
U послуги із заповнювання податкових декларацій 350123
E tax filing services  
F services de dépôt de déclaration fiscale  
U послуги імпортно-експортних агентств 350005
E import-export agency services  
F services d'agences d'import-export  
U послуги консультаційні у сфері підприємницької діяльності щодо цифрових трансформацій 350166
E business consulting services for digital transformation  
F services de conseils commerciaux en transformation numérique  
U послуги лідогенерації 350175
E lead generation services  
F services de génération de leads