Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг 350120
E provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services  
F mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services  
U написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших 350126
E writing of curriculum vitae for others / writing of résumés for others  
F rédaction de curriculum vitae pour des tiers  
U написання рекламних текстів 350099
E writing of publicity texts  
F rédaction de textes publicitaires  
U написання сценаріїв на рекламні потреби 350132
E scriptwriting for advertising purposes  
F écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires  
U обробляння текстів 350075
E word processing  
F traitement de texte  
U оновлювання рекламних матеріалів 350027
E updating of advertising material  
F mise à jour de documentation publicitaire  
U оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
E updating and maintenance of data in computer databases  
F mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques  
U оновлювання та ведення інформації в реєстрах 350134
E updating and maintenance of information in registries  
F mise à jour et maintenance d’informations dans des registres  
U оптимізація відвідуваності веб-сайтів 350112
E web site traffic optimization / web site traffic optimisation  
F optimisation du trafic pour des sites web  
U організовування виставок на комерційні або рекламні потреби 350064
E organization of exhibitions for commercial or advertising purposes  
F organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité  
U організовування показів мод на рекламні потреби 350103
E organization of fashion shows for promotional purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles  
U організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 350082
E organization of trade fairs for commercial or advertising purposes  
F organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité  
U орендування рекламного місця 350070
E rental of advertising space  
F location d'espaces publicitaires  
U оформляння вітрин 350046
E shop window dressing  
F décoration de vitrines  
U оцінювання підприємницької діяльності 350032
E business appraisals  
F estimation en affaires commerciales