Клас 35

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності 350029
E business efficiency expert services  
F services d'expertise en productivite d'entreprise  
U послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності] 350097
E outsourcing services [business assistance]  
F services de sous-traitance [assistance commerciale]  
U послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва 350118
E business project management services for construction projects  
F services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction  
U послуги з комерційного посередництва 350114
E commercial intermediation services  
F services d'intermediation commerciale [conciergerie]  
U послуги з макетування на рекламні потреби 350101
E layout services for advertising purposes  
F mise en pages a buts publicitaires  
U послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи] 350130
E appointment reminder services [office functions]  
F services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги з огляду преси 350088
E news clipping services  
F services de revues de presse  
U послуги з порівнювання цін 350091
E price comparison services  
F services de comparaison de prix  
U послуги з постачання для інших [закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств] 350085
E procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]  
F services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]  
U послуги з релокації для підприємств 350069
E relocation services for businesses  
F services de relogement pour entreprises  
U послуги з фотокопіювання 350009
E photocopying services  
F services de photocopie  
U послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи] 350129
E appointment scheduling services [office functions]  
F services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги із заповнювання податкової декларації 350123
E tax filing services  
F services de depot de declaration fiscale  
U послуги імпортно-експортних агентств 350005
E import-export agency services  
F services d’agences d'import-export  
U послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам 350049
E modelling for advertising or sales promotion  
F services de mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes