Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U прокат офісних машин і обладнання 350013
E office machines and equipment rental*  
F location de machines et d'appareils de bureau*  
U прокат рекламних матеріалів 350035
E publicity material rental  
F location de matériel publicitaire  
U прокат рекламного часу на засобах інформування 350087
E rental of advertising time on communication media  
F location de temps publicitaire sur tout moyen de communication  
U прокат торговельних автоматів 350089
E rental of vending machines  
F location de distributeurs automatiques  
U прокат торговельних стендів 350109
E rental of sales stands  
F location de stands de vente  
U прокат фотокопіювальних машин 350083
E rental of photocopying machines  
F location de photocopieurs  
U пряме поштове рекламування 350024
E direct mail advertising  
F distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]  
U психологічне тестування для відбирання персоналу 350090
E psychological testing for the selection of personnel  
F sélection du personnel par procédés psychotechniques  
U публікування рекламних текстів 350038
E publication of publicity texts  
F publication de textes publicitaires  
U радіорекламування 350040
E radio advertising  
F publicité radiophonique  
U реєстрування письмових повідомлень та даних 350133
E registration of written communications and data  
F enregistrement de données et de communications écrites  
U рекламування 350039
E advertising / publicity  
F publicité  
U рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням 350113
E pay per click advertising  
F services publicitaires facturables au clic  
U рекламування зовнішнє / розклеювання рекламних плакатів 350003
E bill-posting / outdoor advertising  
F affichage  
U рекламування поштою 350077
E advertising by mail order  
F publicité par correspondance