Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн 350084
E on-line advertising on a computer network  
F publicité en ligne sur un réseau informatique  
U репродукування документів 350026
E document reproduction  
F reproduction de documents  
U розповсюджування зразків 350028
E distribution of samples  
F diffusion [distribution] d'échantillons  
U розповсюджування рекламних матеріалів 350008
E dissemination of advertising matter  
F diffusion d'annonces publicitaires  
U розробляння рекламних матеріалів 350121
E design of advertising materials  
F conception de matériels publicitaires  
U розслідування у сфері підприємницької діяльності 350033
E business investigations  
F investigations pour affaires  
U систематизування інформації у комп'ютерні бази даних 350081
E systemization of information into computer databases  
F systématisation d'informations dans des bases de données informatiques  
U складання звітів про стан рахунків 350016
E drawing up of statements of accounts  
F établissement de relevés de comptes  
U складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби 350135
E compiling indexes of information for commercial or advertising purposes  
F compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires  
U сприяння продажам для інших 350071
E sales promotion for others  
F promotion des ventes pour des tiers  
U створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу 350137
E production of teleshopping programmes / production of teleshopping programs  
F production d'émissions de télé-achat  
U створювання рекламних фільмів 350104
E production of advertising films  
F production de films publicitaires  
U стенографування 350043
E shorthand  
F services de sténographie  
U текстове записування інформації [офісні роботи] 350045
E transcription of communications [office functions]  
F transcription de communications [travaux de bureau]  
U телевізійне рекламування 350044
E television advertising  
F publicité télévisée