Клас 36

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фінансові операції, кредитно-грошові операції та банківські послуги; послуги зі страхування; операції з нерухомим майном

91 - 97 з 97 записів
Назва послуги Базовий номер
U фінансове спонсорство 360071
E financial sponsorship  
F parrainage financier  
U фінансові досліджування 360122
E financial research  
F recherches financières  
U фінансові операції з обмінювання криптовалютних активів 360129
E financial exchange of crypto assets  
F échange financier de crypto-actifs  
U фінансові послуги з митної брокерської діяльності 360011
E financial customs brokerage services  
F services financiers de courtage en douane  
U фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу / фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 360042
E hire-purchase financing / lease-purchase financing  
F location financière avec option d'achat / crédit-bail  
U фінансові послуги щодо ліквідування фірм 360073
E business liquidation services, financial  
F services de liquidation d'entreprises [affaires financières]  
U фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 360070
E retirement payment services  
F services de caisses de paiement de retraites  
91 - 97 з 97 записів