Клас 36

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном

1 - 15 з 83 записів
Назва послуги Базовий номер
U актуарні послуги 360003
E actuarial services  
F services actuariels  
U аналізування фінансове 360046
E financial analysis  
F analyse financiere  
U банківські послуги 360013
E banking  
F services bancaires  
U брокерські послуги на фондовому ринку 360110
E stock brokerage services  
F courtage de valeurs boursieres  
U брокерські послуги щодо акцій та облігацій 360116
E stocks and bonds brokerage  
F courtage d'actions et d'obligations  
U брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів 360104
E brokerage of carbon credits  
F courtage de credits de carbone  
U брокерські послуги щодо нерухомого майна 360008
E real estate brokerage  
F courtage en biens immobiliers  
U брокерські послуги щодо страхування 360010
E insurance brokerage  
F courtage en assurances  
U брокерські послуги щодо цінних паперів 360043
E securities brokerage  
F courtage de valeurs mobilieres  
U брокерські послуги* 360005
E brokerage*  
F courtage*  
U визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання] 360103
E repair costs evaluation [financial appraisal]  
F estimations financieres des couts de reparation  
U випускання дорожніх чеків 360020
E issuance of travelers' checks / issuance of travellers' cheques  
F emission de cheques de voyage  
U випускання кредитних карток 360068
E issuance of credit cards  
F emission de cartes de credit  
U випускання цінних паперів 360065
E issuance of tokens of value  
F emission de bons de valeur  
U вкладання коштів 360115
E investment of funds  
F placement de fonds  
1 - 15 з 83 записів