Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

101 - 150 з 150 записів
Назва послуги Базовий номер
U протикорозійне обробляння транспортних засобів 370082
E anti-rust treatment for vehicles  
F traitement préventif contre la rouille pour véhicules  
U ремонтування взуття 370025
E shoe repair  
F travaux de cordonnerie / réparation de chaussures  
U ремонтування годинників 370051
E clock and watch repair  
F réparation d'horloges et de montres  
U ремонтування електропередавальних ліній 370136
E repair of power lines  
F réparation de lignes électriques  
U ремонтування і технічне обслуговування кінопроєкторів 370046
E film projector repair and maintenance  
F réparation et entretien de projecteurs de cinéma  
U ремонтування насосів 370073
E pump repair  
F réparation de pompes  
U ремонтування оббивки меблів 370017
E upholstery repair  
F réparation de capitonnages  
U ремонтування одягу 370032
E clothing repair  
F réparation de vêtements  
U ремонтування парасольок від дощу 370065
E umbrella repair  
F réparation de parapluies  
U ремонтування парасольок від сонця 370066
E parasol repair  
F réparation de parasols  
U ремонтування секретних замків 370125
E repair of security locks  
F réparation de serrures  
U ремонтування фотоапаратів 370002
E photographic apparatus repair  
F réparation d'appareils photographiques  
U реставрування меблів 370060
E furniture restoration  
F restauration de mobilier  
U реставрування музичних інструментів 370127
E restoration of musical instruments  
F restauration d'instruments de musique  
U реставрування творів мистецтва 370126
E restoration of works of art  
F restauration d'œuvres d'art  
U роботи малярні внутрішні і зовнішні 370068
E painting, interior and exterior  
F travaux de peinture intérieure et extérieure  
U розбирання зруйнованих об'єктів, крім призначених на науково-дослідницькі потреби 370156
E excavation of ruins, not for research  
F fouille de ruines, autre que pour la recherche  
U споруджування заводів, фабрик 370052
E factory construction  
F construction d'usines  
U споруджування і ремонтування складів 370041
E warehouse construction and repair  
F installation et réparation d'entrepôts  
U споруджування і технічне обслуговування трубопроводів 370063
E pipeline construction and maintenance  
F installation et entretien d'oléoducs  
U споруджування портів 370074
E harbour construction  
F construction de ports  
U споруджування* 370029
E construction*  
F construction*  
U стерилізування медичних інструментів 370141
E sterilization of medical instruments / sterilisation of medical instruments  
F stérilisation d'instruments médicaux  
U сухе чищення 370103
E dry cleaning  
F nettoyage à sec  
U теслярські послуги 370132
E carpentry services  
F services de charpenterie  
U технічне обслуговування басейнів 370129
E swimming-pool maintenance  
F entretien de piscines  
U технічне обслуговування і ремонтування кімнат-сейфів 370018
E strong-room maintenance and repair  
F entretien et réparation de chambres fortes  
U технічне обслуговування і ремонтування літаків 370008
E airplane maintenance and repair  
F entretien et réparation d'avions  
U технічне обслуговування і ремонтування моторних транспортних засобів 370006
E motor vehicle maintenance and repair  
F entretien et réparation d'automobiles  
U технічне обслуговування і ремонтування пальників 370012
E burner maintenance and repair  
F entretien et réparation de brûleurs  
U технічне обслуговування і ремонтування сейфів 370027
E safe maintenance and repair  
F entretien et réparation de coffres-forts  
U технічне обслуговування меблів 370001
E furniture maintenance  
F entretien de mobilier  
U технічне обслуговування підйомників [ліфтів] за допомогою систем дистанційного моніторингу 370157
E maintenance of elevators [lifts] via remote monitoring systems  
F entretien d'ascenseurs par le biais de systèmes de télésurveillance  
U технічне обслуговування транспортних засобів 370085
E vehicle maintenance  
F entretien de véhicules  
U трубопровідні слюсарно-технічні роботи 370071
E plumbing  
F travaux de plomberie  
U тюнінг кузовів автомобілів 370154
E tuning of bodies for automobiles  
F personnalisation de carrosseries d'automobiles  
U укладання штучних газонних покривів 370158
E laying of artificial turf  
F pose de gazon artificiel  
U усування завад в електричному устаткованні 370117
E interference suppression in electrical apparatus  
F déparasitage d'installations électriques  
U фарбування або ремонтування знаків 370040
E painting or repair of signs  
F peinture ou réparation d'enseignes  
U чищення будівель [внутрішнє] 370009
E cleaning of buildings [interior]  
F nettoyage de bâtiments [ménage]  
U чищення будівель [зовнішніх поверхонь] 370112
E cleaning of buildings [exterior surface]  
F nettoyage d'édifices [surface extérieure]  
U чищення вікон 370045
E window cleaning  
F nettoyage de fenêtres / nettoyage de vitres  
U чищення і ремонтування бойлерів 370011
E boiler cleaning and repair  
F nettoyage et réparation de chaudières / nettoyage et réparation de boilers  
U чищення одягу 370050
E cleaning of clothing  
F nettoyage d'habits / nettoyage de vêtements  
U чищення пелюшок 370102
E diaper cleaning  
F nettoyage de couches [lingerie]  
U чищення пемзою 370069
E pumicing  
F ponçage à la poudre de pierre ponce  
U чищення піском 370110
E sanding  
F ponçage au papier abrasif  
U чищення транспортних засобів 370087
E vehicle cleaning  
F nettoyage de véhicules  
U шпалерні роботи 370064
E paper hanging / wallpapering  
F pose de papiers peints / travaux de tapissiers  
U штукатурні роботи 370070
E plastering  
F travaux de plâtrerie  
101 - 150 з 150 записів