Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Назва послуги Базовий номер
U миття транспортних засобів 370055
E vehicle washing  
F lavage de véhicules  
U мурування кам'яне 370059
E masonry  
F maçonnerie  
U мурування цегляне 370101
E bricklaying  
F pose de briques [maçonnerie]  
U наглядання за споруджуванням будівель 370031
E building construction supervision  
F supervision [direction] de travaux de construction  
U настроювання музичних інструментів 370139
E tuning of musical instruments  
F accordage d'instruments de musique  
U оббивання меблів 370067
E upholstering  
F rembourrage de meubles  
U обслуговування на станціях транспортних засобів [заправляння пальним і технічне обслуговування] 370083
E vehicle service stations [refuelling and maintenance]  
F stations-service [remplissage en carburant et entretien]  
U опромінювання медичних інструментів 370164
E irradiation of medical instruments  
F irradiation d'instruments médicaux  
U очищання димоходів 370026
E chimney sweeping  
F ramonage de cheminées  
U перезаправляння тонер-картриджів 370130
E refilling of toner cartridges  
F services de recharge de cartouches de toner  
U перезаправляння чорнильних картриджів 370150
E refilling of ink cartridges  
F services de recharge de cartouches d'encre  
U підводне ремонтування 370111
E underwater repair  
F réparation sous-marine  
U підводне споруджування 370030
E underwater construction  
F construction sous-marine  
U повторне лудіння 370080
E re-tinning  
F rétamage  
U покрівельні послуги 370122
E roofing services  
F travaux de couverture de toits  
U полірування транспортних засобів 370072
E vehicle polishing  
F polissage de véhicules  
U поновлювання одягу 370022
E renovation of clothing  
F rénovation de vêtements  
U послуги електриків 370147
E services of electricians  
F services d'électriciens  
U послуги з боротьби зі шкідниками, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 370143
E pest control services, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry  
F services de lutte contre les nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture  
U послуги з гідравлічного розриву пластів 370142
E hydraulic fracturing services / fracking services  
F services de fracturation hydraulique  
U послуги з монтажу та встановлювання меблів 370161
E assembly services relating to the installation of furniture  
F services de montage relatifs à l'installation de meubles  
U послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки 370089
E vehicle breakdown repair services  
F services de réparation en cas de pannes de véhicules  
U послуги з розробляння кар'єрів 370108
E quarrying services  
F exploitation de carrières  
U послуги з утримування будинків [послуги з прибирання] 370152
E housekeeping services [cleaning services]  
F services ménagers [services de nettoyage]  
U послуги зі споруджування та встановлювання малих архітектурних форм 370159
E hardscaping services  
F services d'aménagement paysager avec des matériaux inertes  
U послуги зі створювання штучного снігового покриву 370123
E artificial snow-making services  
F services d'enneigement artificiel  
U послуги із заряджання акумуляторів стільникових телефонів 370153
E cell phone battery charging services  
F services de recharge de batteries pour téléphones cellulaires  
U послуги столярні [ремонтування дерев'яних виробів] 370162
E joinery services [repair of woodwork]  
F services de menuiserie [réparation d’ouvrages en bois]  
U прання 370057
E washing  
F lessivage  
U прання білизни 370056
E washing of linen  
F lavage du linge  
U прання білизни в пральнях 370010
E laundering  
F blanchissage du linge  
U прасування білизни 370079
E linen ironing  
F repassage du linge  
U пресування одягу 370062
E pressing of clothing  
F pressage de vêtements  
U прибирання вулиць 370124
E street cleaning  
F nettoyage de routes  
U прибирання снігу 370149
E snow removal  
F déneigement  
U проведення комунікацій на об'єкти будівництва 370146
E installation of utilities in construction sites  
F viabilisation de terrains  
U прокат будівельного обладнання 370020
E rental of construction equipment  
F location de machines de chantier  
U прокат бульдозерів 370013
E rental of bulldozers  
F location de bouldozeurs  
U прокат дорожніх підмітальних машин 370121
E rental of road sweeping machines  
F location de balayeuses automotrices  
U прокат дренажних насосів 370134
E rental of drainage pumps  
F location de pompes de drainage  
U прокат екскаваторів 370044
E rental of excavators  
F location d'excavateurs  
U прокат зарядних портативних пристроїв 370160
E rental of portable power chargers  
F location de chargeurs portables  
U прокат зарядних пристроїв для акумуляторних батарей 370165
E rental of battery chargers  
F location de chargeurs de batteries  
U прокат кранів [будівельного обладнання] 370120
E rental of cranes [construction equipment]  
F location de grues [machines de chantier]  
U прокат посудомийних машин 370144
E rental of dishwashing machines  
F location de lave-vaisselle  
U прокат пральних машин у пральнях 370135
E rental of laundry washing machines  
F location de lave-linge  
U прокат сушильних машин для посуду 370145
E rental of dish drying machines  
F location de machines pour le séchage de vaisselle  
U прокат чистильних машин 370090
E rental of cleaning machines  
F location de machines à nettoyer  
U прокладання кабелів 370140
E laying of cable  
F pose de câbles  
U протикорозійне обробляння 370037
E rustproofing  
F traitement contre la rouille