Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Назва послуги Базовий номер
U гостріння ножів 370106
E knife sharpening  
F aiguisage de couteaux  
U дезінфікування 370038
E disinfecting  
F désinfection  
U добування копалин 370107
E mining extraction  
F extraction minière  
U доглядання, чищення і ремонтування вичиненої шкіри 370034
E leather care, cleaning and repair  
F entretien, nettoyage et réparation du cuir  
U доглядання, чищення і ремонтування хутра 370048
E fur care, cleaning and repair  
F entretien, nettoyage et réparation des fourrures  
U забезпечування інформацією щодо ремонтування 370105
E providing information relating to repairs  
F mise à disposition d'informations en matière de réparation  
U забезпечування інформацією щодо споруджування 370104
E providing construction information  
F mise à disposition d'informations en matière de construction  
U заряджання батарей транспортних засобів 370137
E vehicle battery charging  
F recharge de batteries de véhicule  
U заряджання електричних транспортних засобів 370151
E charging of electric vehicles  
F recharge de véhicules électriques  
U змащування транспортних засобів 370049
E vehicle greasing / vehicle lubrication  
F graissage de véhicules  
U знесення будівель 370036
E demolition of buildings  
F démolition de constructions  
U знищування шкідників, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 370091
E vermin exterminating, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry  
F destruction d'animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture  
U ізолювання будівель 370054
E building insulating  
F services d'isolation [construction]  
U клепання 370081
E riveting  
F rivetage  
U консультування щодо споруджування 370131
E construction consultancy  
F conseils en construction