Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Назва послуги Базовий номер
U протикорозійне обробляння транспортних засобів 370082
E anti-rust treatment for vehicles  
F traitement préventif contre la rouille pour véhicules  
U ремонтування взуття 370025
E shoe repair  
F travaux de cordonnerie / réparation de chaussures  
U ремонтування годинників 370051
E clock and watch repair  
F réparation d'horloges et de montres  
U ремонтування електропередавальних ліній 370136
E repair of power lines  
F réparation de lignes électriques  
U ремонтування і технічне обслуговування кінопроєкторів 370046
E film projector repair and maintenance  
F réparation et entretien de projecteurs de cinéma  
U ремонтування насосів 370073
E pump repair  
F réparation de pompes  
U ремонтування оббивки меблів 370017
E upholstery repair  
F réparation de capitonnages  
U ремонтування одягу 370032
E clothing repair  
F réparation de vêtements  
U ремонтування парасольок від дощу 370065
E umbrella repair  
F réparation de parapluies  
U ремонтування парасольок від сонця 370066
E parasol repair  
F réparation de parasols  
U ремонтування секретних замків 370125
E repair of security locks  
F réparation de serrures  
U ремонтування фотоапаратів 370002
E photographic apparatus repair  
F réparation d'appareils photographiques  
U реставрування меблів 370060
E furniture restoration  
F restauration de mobilier  
U реставрування музичних інструментів 370127
E restoration of musical instruments  
F restauration d'instruments de musique  
U реставрування творів мистецтва 370126
E restoration of works of art  
F restauration d'œuvres d'art  
U роботи малярні внутрішні і зовнішні 370068
E painting, interior and exterior  
F travaux de peinture intérieure et extérieure  
U розбирання зруйнованих об'єктів, крім призначених на науково-дослідницькі потреби 370156
E excavation of ruins, not for research  
F fouille de ruines, autre que pour la recherche  
U споруджування заводів, фабрик 370052
E factory construction  
F construction d'usines  
U споруджування і ремонтування складів 370041
E warehouse construction and repair  
F installation et réparation d'entrepôts  
U споруджування і технічне обслуговування трубопроводів 370063
E pipeline construction and maintenance  
F installation et entretien d'oléoducs  
U споруджування портів 370074
E harbour construction  
F construction de ports  
U споруджування* 370029
E construction*  
F construction*  
U стерилізування медичних інструментів 370141
E sterilization of medical instruments / sterilisation of medical instruments  
F stérilisation d'instruments médicaux  
U сухе чищення 370103
E dry cleaning  
F nettoyage à sec  
U теслярські послуги 370132
E carpentry services  
F services de charpenterie