Клас 37

Будування; лагодження; встановлювання устатковання

1 - 15 з 123 записів
Назва послуги Базовий номер
U асфальтування 370005
E asphalting  
F asphaltage  
U брукування доріг 370109
E road paving  
F réalisation de revêtements routiers  
U будівельне ізолювання 370054
E building insulating  
F services d'isolation [construction]  
U будівельне наглядання 370031
E building construction supervision  
F supervision [direction] de travaux de construction  
U будівельні роботи в суднобудуванні 370021
E shipbuilding  
F construction navale  
U будування портів 370074
E harbour construction  
F construction de ports  
U будування хвилерізів, молів, дамб 370061
E pier breakwater building  
F construction de môles  
U будування ярмаркових рундуків і крамниць 370115
E building of fair stalls and shops  
F construction de stands de foire et de magasins  
U буріння глибоких нафтових або газових свердловин 370133
E drilling of deep oil or gas-wells  
F forage de puits profonds de pétrole ou de gaz  
U відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих 370118
E rebuilding engines that have been worn or partially destroyed  
F remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits  
U відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих 370119
E rebuilding machines that have been worn or partially destroyed  
F remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites  
U відновлювання меблів 370060
E furniture restoration  
F restauration de mobilier  
U відновлювання протекторів шин 370077
E retreading of tires / retreading of tires [tyres] / retreading of tyres  
F rechapage de pneus  
U встановлювання дверей і вікон 370128
E installation of doors and windows  
F installation de portes et de fenêtres  
U встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря 370028
E air conditioning apparatus installation and repair  
F installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air  
1 - 15 з 123 записів