Клас 38

Телекомунікаційні послуги

1 - 15 з 43 записів
Назва послуги Базовий номер
U абонентський телеграфний зв'язок 380011
E telex services  
F services telex  
U забезпечування доступу до баз даних 380044
E providing access to databases  
F fourniture d'acces a des bases de donnees  
U забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж 380040
E providing user access to global computer networks  
F fourniture d'acces utilisateur a des reseaux informatiques mondiaux  
U забезпечування спілкування в інтернет-чатах 380043
E providing internet chatrooms  
F mise a disposition de forums de discussion sur l'internet  
U забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн 380050
E providing online forums  
F mise a disposition de forums en ligne  
U забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею 380037
E providing telecommunications connections to a global computer network  
F raccordement par telecommunications a un reseau informatique mondial  
U забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів 380042
E providing telecommunication channels for teleshopping services  
F fourniture de canaux de telecommunication destines aux services de tele-achat  
U зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж 380030
E communications by fiber optic networks / communications by fibre optic networks  
F communications par reseaux de fibres optiques  
U зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів 380023
E communications by computer terminals  
F communications par terminaux d'ordinateurs  
U зв'язок за допомогою стільникових телефонів 380022
E communications by cellular phones  
F services de communication par telephones portables  
U інформування щодо телекомунікаційних послуг 380027
E information about telecommunication  
F informations en matiere de telecommunications  
U пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку] 380028
E paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]  
F services d'appel radioelectrique [radio, telephone ou autres moyens de communications electroniques]  
U передавання відеоданих на вимогу 380053
E video-on-demand transmission  
F transmission de sequences video a la demande  
U передавання вітальних листівок он-лайн 380046
E transmission of greeting cards online  
F transmission de cartes de v?ux en ligne  
U передавання електронною поштою 380025
E transmission of electronic mail  
F transmission de courriels / transmission de courriers electroniques  
1 - 15 з 43 записів