Клас 39

Завантажити перелік у текстовому файлі

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей

Назва послуги Базовий номер
U доставляння товарів 390027
E delivery of goods  
F livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits  
U доставляння товарів поштою на замовлення 390089
E delivery of goods by mail order  
F livraison de marchandises commandées par correspondance  
U забезпечування інформацією щодо напрямків руху на потреби подорожуючих 390108
E providing driving directions for travel purposes  
F mise à disposition d'informations en matière d'itinéraires routiers  
U забезпечування інформацією щодо перевезень 390077
E providing transportation information  
F mise à disposition d'informations en matière de transport  
U забезпечування інформацією щодо послуг зі зберігання 390076
E providing information relating to storage services  
F mise à disposition d'informations en matière d'entreposage  
U забезпечування інформацією щодо руху транспорту 390098
E providing traffic information  
F mise à disposition d'informations en matière de trafic  
U завантажувально-розвантажувальні роботи 390093
E stevedoring  
F aconage  
U залізничне перевезення 390018
E railway transport  
F transport en chemin de fer  
U замовляння квитків для подорожей 390056
E booking of seats for travel  
F réservation de places de voyage  
U запускання супутників для інших 390095
E launching of satellites for others  
F lancement de satellites pour des tiers  
U захищене перевезення цінностей 390106
E guarded transport of valuables  
F transport sous protection d'objets de valeur  
U зберігання багажу 390116
E luggage storage  
F services de consigne de bagage  
U зберігання на складах / зберігання* 390034
E storage / warehousing  
F entreposage / emmagasinage / stockage  
U зберігання товарів 390028
E storage of goods  
F dépôt de marchandises  
U зберігання човнів 390071
E boat storage  
F entreposage de bateaux