Клас 39

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей

Назва послуги Базовий номер
U доставляння товарів 390027
E delivery of goods  
F distribution [livraison] de produits / livraison de marchandises  
U доставляння товарів поштою на замову 390089
E delivery of goods by mail order  
F livraison de marchandises commandées par correspondance  
U екскурсії туристські [оглядання пам'яток] 390025
E sightseeing [tourism]  
F visites touristiques  
U електророзподіляння 390031
E electricity distribution  
F distribution d'électricité  
U енергорозподіляння 390090
E distribution of energy  
F distribution d'énergie  
U завантажувально-розвантажувальні роботи 390093
E stevedoring  
F aconage  
U залізничне перевозіння 390018
E railway transport  
F transport en chemin de fer  
U запускання супутників для інших 390095
E launching of satellites for others  
F lancement de satellites pour des tiers  
U захищене перевозіння коштовностей 390106
E guarded transport of valuables  
F transport protégé de valeurs  
U зберігання товарів 390028
E storage of goods  
F dépôt de marchandises  
U зберігання товарів на складах 390034
E storage / warehousing  
F emmagasinage / entreposage / stockage  
U зберігання човнів 390071
E boat storage  
F entreposage de bateaux  
U знімання з мілин суден / підіймання затонулих суден 390055
E refloating of ships  
F renflouage de navires  
U інформування про рух транспорту 390098
E traffic information  
F informations en matière de trafic  
U інформування щодо зберігання на складах 390076
E storage information  
F informations en matière d'entreposage