Клас 39

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей

Назва послуги Базовий номер
U зберігання товарів на складах 390034
E storage / warehousing  
F emmagasinage / entreposage / stockage  
U зберігання човнів 390071
E boat storage  
F entreposage de bateaux  
U знімання з мілин суден / підіймання затонулих суден 390055
E refloating of ships  
F renflouage de navires  
U інформування про рух транспорту 390098
E traffic information  
F informations en matière de trafic  
U інформування щодо зберігання на складах 390076
E storage information  
F informations en matière d'entreposage  
U інформування щодо перевозіння 390077
E transportation information  
F informations en matière de transport  
U керування шлюзами 390032
E operating canal locks  
F actionnement des portes d'écluses  
U ламання криги 390013
E ice-breaking  
F services de brise-glace  
U ліхтерні послуги 390016
E lighterage services  
F services d'aconage  
U логістика транспортна 390101
E transportation logistics  
F services de logistique en matière de transport  
U морське перевозіння 390061
E marine transport  
F transports maritimes  
U надавання інформації щодо напрямків руху на подорожувальні потреби 390108
E providing driving directions for travel purposes  
F informations en matière d’itinéraires routiers  
U наймання [орендування] гаражів 390040
E garage rental  
F location de garages  
U наймання [орендування] місць на автостоянках 390042
E parking place rental  
F location de places de stationnement  
U наймання [орендування] складів 390035
E rental of warehouses  
F location d'entrepôts  
U наймання [орендування] укритих стоянок для транспортних засобів 390081
E rental of vehicle roof racks  
F location de galeries pour véhicules  
U наймання [прокат] авіадвигунів 390105
E rental of aircraft engines  
F location de moteurs d'aéronefs  
U наймання [прокат] автобусів 390104
E motor coach rental  
F location d'autocars  
U наймання [прокат] автомобілів 390008
E car rental  
F location de voitures  
U наймання [прокат] водолазних дзвонів 390078
E rental of diving bells  
F location de cloches à plongée  
U наймання [прокат] водолазних костюмів 390079
E rental of diving suits  
F location de scaphandres lourds  
U наймання [прокат] залізничних вагонів 390046
E railway truck rental  
F location de wagons  
U наймання [прокат] зберігальних вмістищ 390080
E rental of storage containers  
F location de conteneurs d'entreposage  
U наймання [прокат] інвалідних візків 390092
E rental of wheelchairs  
F location de fauteuils roulants  
U наймання [прокат] коней 390019
E horse rental  
F location de chevaux