Клас 39

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей

91 - 99 з 99 записів
Назва послуги Базовий номер
U рятування на воді 390085
E underwater salvage  
F sauvetage sous-marin  
U рятування суден 390015
E salvage of ships  
F sauvetage de navires  
U санітарне перевозіння 390006
E ambulance transport  
F transport en ambulance  
U супроводжування подорожувальників 390002
E escorting of travellers  
F accompagnement de voyageurs  
U трамвайне перевозіння 390059
E streetcar transport / tram transport  
F services de trams  
U трубопровідне переміщування 390041
E transport by pipeline  
F transport par oléoducs / transport par pipelines  
U фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях 390094
E physical storage of electronically-stored data or documents  
F entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement  
U франкування пошти 390097
E franking of mail  
F affranchissement du courrier  
U фрахтування [наймання] суден для перевозіння вантажів 390039
E freighting  
F affrètement  
91 - 99 з 99 записів