Клас 39

Завантажити перелік у текстовому файлі

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей

106 - 111 з 111 записів
Назва послуги Базовий номер
U транспортні послуги для екскурсійних турів 390025
E transport services for sightseeing tours  
F services de transport pour visites touristiques  
U транспортування трубопроводами 390041
E transport by pipeline  
F transport par oléoducs / transport par pipelines  
U упаковування подарунків 390109
E gift wrapping  
F services d'emballage de cadeaux  
U фізичне зберігання даних або документів, записаних на електронних носіях 390094
E physical storage of electronically stored data or documents  
F entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement  
U франкування пошти 390097
E franking of mail  
F affranchissement du courrier  
U фрахтування 390039
E freighting  
F affrètement  
106 - 111 з 111 записів