Клас 40

Завантажити перелік у текстовому файлі

Обробляння матеріалів; переробляння відходів і сміття; очищання повітря та обробляння води; друкарські послуги; консервування харчових продуктів та напоїв

Назва послуги Базовий номер
U гальванізування 400034
E galvanization  
F galvanisation  
U гальванопокривання 400026
E electroplating  
F revêtement [placage] par électrolyse / placage [revêtement] par électrolyse  
U гравіювання 400035
E engraving  
F gravure  
U дезактивація небезпечних матеріалів 400109
E decontamination of hazardous materials  
F décontamination de matériaux dangereux  
U дезодорування повітря 400081
E air deodorizing / air deodorising  
F désodorisation de l'air  
U дроблення бетону 400139
E crushing of concrete  
F broyage du béton  
U друкування 400111
E printing  
F services d'impression  
U друкування малюнків, креслень 400022
E pattern printing  
F impression de dessins  
U друкування фотографій 400089
E photographic printing  
F tirage de photographies  
U дублення 400054
E tanning  
F services de tannerie  
U забарвлювання текстилю 400057
E textile dyeing  
F teinture de textiles  
U забарвлювання тканин 400060
E cloth dyeing  
F teinture d'étoffes / teinture de tissus  
U забарвлювання хутра 400072
E fur dyeing  
F teinture des fourrures  
U забезпечування інформацією щодо обробляння матеріалів 400087
E providing information relating to material treatment  
F mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux  
U забивання тварин 400094
E slaughtering of animals  
F abattage d'animaux