Клас 40

Завантажити перелік у текстовому файлі

Обробляння матеріалів; переробляння відходів і сміття; очищання повітря та іонізування води; друкарські послуги; консервування харчових продуктів та напоїв

Назва послуги Базовий номер
U обробляння нафти 400091
E processing of oil  
F traitement du pétrole  
U обробляння одягу для надавання стійкості до зминання 400038
E crease-resistant treatment for clothing  
F traitement pour l'infroissabilité des tissus  
U обробляння остаточне 400095
E stripping finishes  
F décapage  
U обробляння паперу 400061
E paper treating  
F traitement du papier  
U обробляння текстилю / обробляння тканин 400058
E textile treating / cloth treating  
F traitement de textiles / traitement de tissus  
U обробляння хутра 400020
E fur conditioning  
F travail des fourrures  
U окантовування тканин 400010
E cloth edging  
F bordage d'étoffes  
U освіження повітря 400082
E air freshening  
F rafraîchissement de l'air  
U остаточне обробляння паперу 400006
E paper finishing  
F apprêtage du papier  
U офсетне друкування 400113
E offset printing  
F impression en offset  
U очищання повітря 400003
E air purification  
F purification de l'air  
U палітурні роботи 400049
E bookbinding  
F reliure  
U пастеризування харчових продуктів та напоїв 400130
E pasteurizing of food and beverages / pasteurising of food and beverages  
F pasteurisation de boissons et de nourriture  
U паяння 400011
E soldering  
F soudure / brasage  
U переробляння відходів і сміття 400068
E recycling of waste and trash  
F recyclage d'ordures et de déchets