Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

76 - 90 з 165 записів
Назва послуги Базовий номер
U послуги артистів з розважання 410007
E entertainer services  
F services d'artistes de spectacles  
U послуги бібліотек з видавання книжок 410023
E lending library services  
F services de bibliothèques de prêt  
U послуги диск-жокеїв 410191
E disc jockey services  
F services de disc-jockeys  
U послуги дискотек 410047
E discotheque services  
F services de discothèques  
U послуги з відеознімання дроном 410237
E video imaging services by drone  
F services d’imagerie vidéo par drone  
U послуги з відеомонтування для заходів 410223
E video editing services for events  
F services de montage vidéo pour événements  
U послуги з каліграфії 410186
E calligraphy services  
F services de calligraphes  
U послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби 410187
E layout services, other than for advertising purposes  
F mise en page autre qu'à des fins publicitaires  
U послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби 410229
E physical fitness assessment services for training purposes  
F services d'évaluation de la forme physique à des fins d'entraînement  
U послуги з проведення атестації у сфері освіти, а саме забезпечування навчання та екзаменування у навчанні 410239
E educational certification services, namely, providing training and educational examination  
F services de certification pédagogique, à savoir mise à disposition de formations et d'examens pédagogiques  
U послуги з фотознімання дроном 410236
E photographic imaging services by drone  
F services d’imagerie photographique par drone  
U послуги залів ігрових автоматів 410084
E providing amusement arcade services  
F services de salles de jeux  
U послуги зоопарків 410033
E zoological garden services  
F services de jardins zoologiques  
U послуги ігротек 410234
E games library services  
F services de ludothèque  
U послуги інструкторів [навчання] 410189
E coaching [training]  
F coaching [formation]  
76 - 90 з 165 записів