Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

151 - 165 з 165 записів
Назва послуги Базовий номер
U режисерування фільмів, крім рекламних фільмів 410225
E film directing, other than advertising films  
F réalisation de films autres que publicitaires  
U релігійна освіта 410080
E religious education  
F éducation religieuse  
U розважальні послуги 410004
E entertainment services  
F services de divertissement  
U розмальовування обличчя на розважальні потреби 410230
E face painting  
F services de peinture sur le visage  
U створювання видовищ 410030
E production of shows  
F production de spectacles  
U створювання музичних творів 410196
E production of music  
F production musicale  
U створювання подкастів 410249
E production of podcasts  
F production de podcasts  
U створювання радіо- і телевізійних програм 410026
E production of radio and television programmes  
F production d'émissions de radio et de télévision  
U створювання фільмів, крім рекламних 410020
E film production, other than advertising films  
F production de films autres que films publicitaires  
U субтитрування 410093
E subtitling  
F sous-titrage  
U театральні постановки 410029
E theatre productions  
F représentations théâtrales  
U телевізійні передачі розважальні 410031
E television entertainment  
F divertissement télévisé  
U фізичне виховування 410012
E physical education  
F services d'éducation physique  
U фотографування 410101
E photography  
F services de photographie  
U хронометраж спортивних подій 410073
E timing of sports events  
F chronométrage de manifestations sportives  
151 - 165 з 165 записів