Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

1 - 25 з 165 записів
Назва послуги Базовий номер
U академії [освіта] 410002
E academies [education]  
F académies [éducation]  
U викладання / освітні послуги 410017
E teaching / educational services / instruction services  
F enseignement / éducation / instruction  
U відеознімання 410106
E videotaping  
F enregistrement [filmage] sur bandes vidéo  
U влаштовування і проведення з'їздів 410046
E arranging and conducting of congresses  
F organisation et conduite de congrès  
U влаштовування і проведення колоквіумів 410044
E arranging and conducting of colloquiums  
F organisation et conduite de colloques  
U влаштовування і проведення конференцій 410045
E arranging and conducting of conferences  
F organisation et conduite de conférences  
U влаштовування і проведення концертів 410185
E arranging and conducting of concerts  
F organisation et conduite de concerts  
U влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю 410203
E arranging and conducting of in-person educational forums  
F organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels  
U влаштовування і проведення практичних занять [навчання] 410076
E arranging and conducting of workshops [training]  
F organisation et conduite d'ateliers de formation  
U влаштовування і проведення семінарів 410070
E arranging and conducting of seminars  
F organisation et conduite de séminaires  
U влаштовування і проведення симпозіумів 410072
E arranging and conducting of symposiums  
F organisation et conduite de symposiums  
U влаштовування і проведення спортивних заходів 410243
E arranging and conducting of sports events  
F préparation et conduite d'événements sportifs  
U влаштовування конкурсів краси 410077
E arranging of beauty contests  
F organisation de concours de beauté  
U гімнастичне викладання 410021
E gymnastic instruction  
F enseignement de la gymnastique  
U готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів 410092
E electronic desktop publishing  
F micro-édition  
U доповнення субтитрів написами, що представляють звуки 410245
E captioning  
F services de sous-titrage  
U досліджування у сфері освіти 410240
E research in the field of education  
F recherches en matière d’éducation  
U дошкільні навчальні заклади 410058
E nursery schools  
F écoles maternelles [éducation]  
U дресирування тварин 410005
E animal training  
F dressage d'animaux  
U екзаменування у навчанні 410049
E educational examination  
F services d'examens pédagogiques  
U екзаменування у навчанні для користувачів на отримання кваліфікації з керування дронами 410221
E educational examination for users to qualify to pilot drones  
F services d'examens pédagogiques qualifiants pour le pilotage de drones  
U забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби 410226
E providing user reviews for entertainment or cultural purposes  
F mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement  
U забезпечування інформацією у сфері освіти 410048
E providing information in the field of education  
F mise à disposition d'informations en matière d'éducation  
U забезпечування інформацією у сфері розваг 410050
E providing information in the field of entertainment  
F mise à disposition d'informations en matière de divertissement  
U забезпечування інформацією щодо заходів для дозвілля 410064
E providing information relating to recreational activities  
F mise à disposition d'informations en matière de récréation  
1 - 25 з 165 записів