Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку

Назва послуги Базовий номер
U засівання хмар 420202
E cloud seeding  
F ensemencement de nuages  
U інжиніринг 420064
E engineering  
F ingénierie  
U інсталювання комп'ютерних програм 420201
E installation of computer software  
F installation de logiciels  
U калібрування [вимірювання] 420136
E calibration [measuring]  
F étalonnage [mesurage]  
U картографічні послуги 420228
E cartography services  
F services de cartographie [géographie]  
U клінічні випробовування 420224
E clinical trials  
F essais cliniques  
U комп'ютерне програмування 420090
E computer programming  
F programmation pour ordinateurs  
U конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні 420198
E conversion of data or documents from physical to electronic media  
F conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique  
U конвертування даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання] 420203
E data conversion of computer programs and data [not physical conversion]  
F conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique  
U консультування щодо дизайну веб-сайтів 420219
E web site design consultancy  
F conseils en conception de sites web  
U консультування щодо енергозберігання 420207
E consultancy in the field of energy-saving  
F conseils en matière d'économie d'énergie  
U консультування щодо інформаційних технологій [IT] 420221
E information technology [IT] consultancy  
F conseils en technologie de l'information  
U консультування щодо програмного статку для комп'ютерів 420204
E computer software consultancy  
F consultation en matière de logiciels  
U консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки 420141
E consultancy in the design and development of computer hardware  
F consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs  
U метеорологічне інформування / прогнозування погоди 420076
E meteorological information / weather forecasting  
F services d'informations météorologiques