Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку

Назва послуги Базовий номер
U моделювання одягу 420142
E dress designing  
F services de dessinateurs de mode  
U моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом 420215
E monitoring of computer systems by remote access  
F télésurveillance de systèmes informatiques  
U надавання інформації щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів 420227
E providing information on computer technology and programming via a web site  
F informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web  
U надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшення викидів вуглекислого газу 420212
E provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting  
F informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone  
U надавання пошукових засобів для інтернету 420209
E providing search engines for the internet  
F fourniture de moteurs de recherche pour l'internet  
U наймання [прокат] веб-серверів 420205
E rental of web servers  
F location de serveurs web  
U наймання [прокат] комп'ютерів 420083
E computer rental  
F location d'ordinateurs  
U наймання [прокат] програмного статку комп'ютерів 420159
E rental of computer software  
F location de logiciels informatiques  
U наукові досліджування 420222
E scientific research  
F recherches scientifiques  
U науково-технічне експертування 420193
E surveying  
F expertises [travaux d'ingénieurs]  
U обслуговування програмного статку комп'ютерів 420176
E maintenance of computer software  
F maintenance de logiciels d'ordinateurs  
U оновлювання програмного статку комп'ютерів 420140
E updating of computer software  
F mise à jour de logiciels  
U оцифровування документів [сканування] 420210
E digitization of documents [scanning]  
F numérisation de documents [scanning]  
U оцінювання якості вовни 420214
E quality evaluation of wool  
F évaluation qualitative en matière de laine  
U оцінювання якості лісу на пні 420213
E quality evaluation of standing timber / quality valuation of standing timber  
F évaluation qualitative de bois sur pied